Sociale bemiddeling

De sociale bemiddelaar staat in voor eerstelijnsbijstand en kan u informeren over uw respectieve rechten en plichten, u helpen bij het vervullen van uw administratieve verplichtingen zoals het invullen of opstellen van documenten, u naar de bevoegde diensten leiden volgens de aard van uw aanvraag (vraag naar een woning, financiële moeilijkheden, …) en andere. In specifieke gevallen verzorgt de sociale bemiddelaar ook de link naar andere spelers op het terrein (zoals advocaten, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, …). De toegepaste methodologie bestaat erin de verzoeker te leiden naar een proces van zelfbeschikking zonder zich in de plaats van de andere te stellen. Deze dienstverlening wordt de burger gratis aangeboden.

De dienst is zonder afspraak toegankelijk op dinsdag van 09.00 tot 13.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. Voor alle andere dagen (behalve op woensdag) kan er telefonisch een afspraak worden gemaakt of een verzoek worden ingediend via mail.

Mevr. Boyer, sociale bemiddelaar, is bereikbaar op het nummer 02/466 18 69 of via
sociale.bemiddeling@berchem.brussels

Koning Albertlaan, 33 (kant Hubert Blauwetstraat, ingang rechtover de dienst Bevolking)