Nieuws

Preventiebladen

Parken en speeltuinen

Herinnering aan al het gedrag dat moet worden vermeden in parken en speeltuinen. Uittreksel uit het Algemeen Politie Reglement:

 • Het beklimmen van poorten en hekken is verboden (art 100 van het RGP).
 • De toegang tot groene ruimten en tot gemeentelijke speelpleinen of velden is verboden voor personen die onder de invloed van psychotrope stoffen zijn en voor personen die zich onwel voeglijk of ongepast gedragen. (art 102 RGP).
 • Kinderen jonger dan 7 jaar moeten worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene (art 85 RGP).
 • De rust op het terrein en de rust van bezoekers mag niet worden verstoord door welk gedrag dan ook (art 103 RGP).
 • Het is verboden planten, bloemen, struiken en bomen te ontwortelen of te beschadigen (art 104 RGP).
 • Het gebruik van voertuigen, motorfietsen, fietsen, scooters, skeelers, skateboards, enz. is verboden in parken en speeltuinen, behalve in gebieden die specifiek voor dergelijk gebruik zijn aangewezen (art 105 van het RGP).
 • Elk gebruik van speeltoestellen moet de infrastructuur respecteren en geschikt zijn voor de leeftijd van de kinderen (art. 100 van het RGP).
 • Het bevuilen van het park en de speeltuin is verboden (art 100 RGP).
 • Alle dieren zijn verboden in de parken en speeltuinen, behalve in gebieden die specifiek voor dit doel zijn aangewezen. Dieren moeten worden vastgehouden met alle geschikte middelen en ten minste aan een korte lijn (art 109 RGP).
 • Al het voedsel bestemd voor dieren is verboden in parken, speeltuinen en groene ruimten (art 100 RGP).
 • Alle vuren en barbecues zijn verboden in parken, speeltuinen en groenzones en andere openbare plaatsen (art 33 RGP).

  Tot slot bepaalt artikel 108 dat iedereen die weigert gehoor te geven aan de opmerkingen van een persoon die bevoegd is volgens deze verordening, uit het park, de speeltuin of de groene ruimte kan worden verwijderd.