Jeugddienst

De Jeugddienst richt zich op het vermaatschappelijken van kinderen en jongeren van alle gezindten. Een van haar opdrachten bestaat erin kinderen en jongeren de kans te geven elkaar te vinden, zich te ontplooien en hun burgerschap te ontwikkelen. Dat gebeurt dan voornamelijk via het opzetten van erg toegankelijke activiteiten die enigszins afwijken van wat er binnen de schoolmuren wordt georganiseerd.

Met de steun van Brede school wist de Jeugddienst de afgelopen jaren de noden aan activiteiten voor kinderen in kaart te brengen. De antwoorden op die behoeften werden dankzij het gerichte beleid van het College van Burgemeester en Schepenen omgezet in een verruiming van het aanbod educatieve en ludieke activiteiten voor 2,5- tot 16-jarigen, het aanbod opleidingen en steunmaatregelen voor het uitwerken van projecten gericht op 16+, het aanbod studentenjobs, …

 

Gegevens

Koning Albertlaan 23
Tel.: 02/563 59 20 – jeunesse.jeugd@berchem.brussels

image_preview (2) /J-Berchem

Openingsuren

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 09.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag: van 09.00 uur tot 16.00 uur

Contact

Mevr. Marie-Josée Fiermans – inschrijvingen 02/563 59 20

Mevr. Maud Vanderkerken – organisatie activiteiten 02/464 04 86

Mevr. Nathalie De Grauw – inschrijvingen en financiële vragen 02/563 59 26