ANIP

Algemeen Nood- en InterventiePlan

Een Algemeen Nood- en InterventiePlan is een geheel van uitvoeringsmaatregelen en -procedures om de organisatie van de noodhulp te verzekeren voor de bevolking bij een onverwachte, ongewone en verstrekkende situatie die het leven van de burger in gevaar brengt en zijn goederen bedreigt. Dit plan heeft een wettelijke basis.
Noodsituaties kunnen zeer divers van aard zijn en zich op elk ogenblik voordoen. Ze leiden mogelijk tot ernstige gevolgen: bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, bij ernstige overstromingen, bij een industrieel ongeval, bij een brand in een bejaardentehuis, bij de instorting van een gebouw, bij een manifestatie die zeer gewelddadig wordt, …

Meer concreet bevat het plan verscheidene luiken:

  • De inventaris van de bestaande potentiële risico’s op het gemeentelijk grondgebied,
  • De organisatie van de in te zetten middelen om een belangrijke crisis te beheren indien zij zich zou voordoen, meer bepaald de organisatie voor het opvangen van rechtstreekse en onrechtstreekse slachtoffers,
  • De informatie van de bevolking en de media in een crisissituatie,
  • Het beheer van de hervatting van het normale leven,
  • De evaluatie en aanpassing van de procedures door lessen te trekken uit de ervaring.

Indien de noodsituatie uitsluitend het gemeentelijk grondgebied betreft, komt de beslissing om het Algemeen Nood- en InterventiePlan in werking te stellen toe aan de Burgemeester als hij dat nodig acht. De Burgemeester laat zich hierbij adviseren door de nooddiensten (zie verder). Op gewestelijk vlak komt deze bevoegdheid toe aan de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op federaal niveau aan de Minister van Binnenlandse zaken.

Voor de gemeente gaat het erom zich af te stemmen op de nooddiensten: de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp), de medische hulpdiensten, de gezondheids- en psychosociale hulpdiensten, de zonepolitie, de logistieke steun en eventueel de civiele bescherming.

Al deze diensten komen samen in een coördinatiecomité dat wordt voorgezeten door de Burgemeester.

Wil je een rol spelen in de veiligheid van je lokale gemeenschapgemeente? Je kunt je aanmelden om deel uit te maken van de “burgerreserve” die wordt ingezet bij een grote crisis. Vrijwilligers worden dan opgeleid en kunnen actief deelnemen aan oefeningen en gecontacteerd worden in geval van nood. We rekenen op jouw inzet!

Hoe meld ik me aan voor de “burgerreserve”? Vul het formulier in