Vliegtuigverkeer

De laatste jaren is de overlast als gevolg van het grote aantal vluchten naar en vanaf de luchthaven voor de Berchemnaren echter een groeiende bekommernis geworden daar dit een probleem vormt inzake veiligheid, levenskwaliteit en de gezondheid.

Onze artikels erop in de Berchem News:
Vliegtuigverkeer : Sint-Agatha-Berchem luidt de noodklok (.pdf)
Eindelijk een geluidsniveaumeter zo dicht mogelijk bij vliegtuiglawaai! (.pdf)

Aanvraag bij het Vlaamse Gewest tot hernieuwing van de milieuvergunning : Wat betekent dit De vergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en die het mogelijk maken om milieuhinder te beperken of te voorkomen. In het geval van Brussels Airport bepaalt de vergunning het kader voor de activiteiten van de luchthaven, zoals het gebruik van start- en landingsbanen, het aantal toegestane vluchten per jaar, het aantal nachtvluchten, het toegestane vliegtuigtype en een jaarlijkse doelstelling om de geluidshinder te beperken. Dit is dus uw kans om uw zegje te doen.Geef u mening !Het openbaar onderzoek loopt van 10/12/2023 tot 08/01/2024. Tijdens deze periode kunt u het dossier van de vergunningsaanvraag raadplegen en uw opmerkingen indienen. Om toegang te krijgen tot het volledige dossier, gebruik het “Omgevingsloket” platform. Een onofficiële Franse versie van de belangrijke documenten zal ook beschikbaar zijn op de website van Leefmilieu Brussel.Deel tot 8 januari 2024 uw opmerkingen en reacties, in het Frans of in het Nederlands, Ofwel via het “Omgevingsloket” platform: ga naar https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2022106386 of scan de QR Code hieronder. Klik op “Ik wens een bezwaarschrift aan te maken”, of op het icoontje

en dan op “Kies hieronder hoe u zich wilt aanmelden”. Codeer uw bezwaar en klik op “waarschrift indienen”. Of per brief aan een van de 4 volgende gemeenten:Zaventem : College van burgemeester en schepenen – Diegemstraat 37 – 1930 ZaventemSteenokkerzeel : College van burgemeester en schepenen – Orchideeënlaan 17 – 1820SteenokkerzeelMachelen : College van burgemeester en schepenen – Woluwestraat 1 – 1830 MachelenKortenberg : College van burgemeester en schepenen – Dr V. De Walsplein 30 – 3070 Kortenberg

Wij nodigen u uit om daarnaast uw reactie ook te versturen naar het volgende e-mailadres : airport@leefmilieu.brussels, zodat het Brussels Gewest uw mening kan meenemen in haar beoordeling. Als u nog andere vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via cabinet@berchem.brussels.