[PRIVE LEVEN] Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Naar aanleiding van uw inschrijving op de nieuwsbrief “Berchem INFO” worden uw gegevens door het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem verzameld en beheerd om u over de activiteiten van de gemeente te informeren.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief door te sturen en worden in geen geval aan derden doorgegeven.

U kunt ze op ieder moment laten verbeteren of schrappen via een aanvraag per mail aan info@berchem.brussels of per brief op volgend adres: Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Meer weten : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be