Nuttige telefoonnummers

NOODDIENSTEN

SOS (een nummer in heel Europa voor dringende noodoproepen) : 112

Brandweer – Ziekenwagen :    100

Politiehulp :    101

Op dispatching Politiezone :    02/412.12.12

Lokale politie Sint-Agatha-Berchem :    02/412.66.33

 

ANDERE NUTTIGE NUMMERS

VALIDA    02/482.40.00

D.B.D.M.H.:    02/208.81.11

Antigifcentrum :    070/245.245

Gasgeur (Sibelga) 24u/24):    02/274.40.44

Wacht geneesheren :    02/242.43.44

Wacht apothekers :    0900 10 500 of apotheken van wacht

Wachtdienst van de Brusselse huisartsen : 02/201 22 22 – www.gbbw.be

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen – 24u per dag – Zeven op zeven – 03/239 14 15 – www.aavlaanderen.org

Elektriciteitsstoring : 02/274 40 66

Openbare verlichting : 02/274 40 66

VIVAQUA: 02/ 739 52 11

SIBELGA:
www.sibelga.be
https://callmepower.be/nl/brussels-hoofdstedelijk-gewest/sint-agatha-berchem
https://callmepower.be/nl/leveranciers