Duurzaam Wijkcontract

Wijk info uitgedeeld op 19 & 20 juni 2021 (.pdf)

Duurzaam Wijkcontract “100 jaar later blazen we nieuw leven in de Moderne Wijk”

Dit is het eerste Duurzaam Wijkcontrat in Sint-Agatha-Berchem.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est contrats-quartiers-durables-850x392.png.

U wilt graag meer weten over Duurzame Wijkcontracten? Surf dan naar wijken.brussels

Van juni 2021 tot april 2022 zal de gemeente Sint-Agatha-Berchem, in partnerschap met de inwoners en de lokale actoren, een diagnose van de wijk stellen, prioriteiten bepalen en een actieprogramma opstellen met als doelstelling de leefkwaliteit in de wijk op alle vlakken te verbeteren: collectieve voorzieningen, openbare ruimte, huisvesting, ondersteuning van de werkgelegenheid en het sociale leven, milieu, burgerprojecten,…

Dit programma wordt vanaf juni 2022 uitgevoerd, over een periode van 4 jaar.

Om dit project tot een goed einde te brengen, zal de gemeente ondersteund worden door een studiebureau en wordt er ook een beroep gedaan op de expertise en participatie van de bewoners en de lokale actoren van de wijk via de organisatie van een participatief traject (openbare vergaderingen, workshops, buurtwandelingen,…) en de organisatie van een wijkcommissie (samengesteld onder andere door een burgerpanel en actoren van de wijk).

Perimeter

Wijkcommissie

Om dit duurzaam wijkcontract tot een goed einde te brengen, wil de gemeente Sint-Agatha-Berchem de bewoners en actoren van de wijk tijdens het hele proces betrekken dankzij de oprichting van een burgerpanel dat deel zal uitmaken van de ‘Wijkcommissie’, belast met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het Duurzaam Wijkcontract.

De Wijkcommissie zal met name als opdracht hebben om bij te dragen tot de definitie van de prioriteiten van het Duurzaam Wijkcontract door het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen evenals door informatie en kennis van het terrein mee te delen met als gemeenschappelijk doel: de uitwerking van de projecten volgens de behoeften van de wijk.

Woont u in de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract? Werkt u daar? Wilt u graag betrokken worden bij de toekomst van deze wijk, uw expertise aanbieden en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende gebruikers?

Dan kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Wijkcommissie. Grijp deze kans om mee te werken aan de uitwerking van het programma van het Duurzaam Wijkcontract.

Minstens 8 burgers en 2 actoren van de verenigingen/scholen worden aangeduid om actief mee te werken aan de uitwerking van het programma van het Duurzaam Wijkcontract.

U wilt graag lid worden van de Wijkcommissie? Vul dan het kandidatuurformulier hier.

Wat is een Wijkcommissie (WCO)?
– De Wijkcommissie zorgt voor een regelmatige opvolging van het programma en de uitvoering van het Duurzaam Wijkcontract.
– De Wijkcommissie is een adviesorgaan. Het is een plaats van informatie en dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers, die een betere aanpassing van het programma, in functie van de behoeften van de wijk, moet toestaan.
– Ze zal gedurende heel de duur van het Duurzaam Wijkcontract bijeenkomen, minimum 6 keer per jaar (4 WCO + 2 AV).