Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

 

Iedereen heeft recht op een maatschappelijke dienstverlening. Die heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW heeft als opdracht om die hulp voor iedereen te garanderen conform de bij wet bepaalde voorwaarden.

U kunt steeds terecht bij een maatschappelijk assistent op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur of in de namiddag na afspraak. De maatschappelijk assistent neemt nota van de hulpaanvraag en verzamelt alle nuttige informatie met het oog op het samenstellen van een sociaal dossier.
Op basis van dit dossier en het sociaal verslag beoordeelt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst de situatie en neemt het binnen de maand na de indiening van het dossier een besluit over het verzoek.

Directie

Voorzitter: Jean-François CULOT

E-mail: jfculot@ocmwberchem.irisnet.be

Secretaris: Raymond GEYSENBERGH

E-mail: rgeysenbergh@ocmwberchem.irisnet.be

Adres:

de Selliers de Moranvillelaan 91 – 1082 Sint-Agatha-Berchem – 02/482 13 16

Onthaal dept. Sociale zaken: 02/482 13 55 – Fax: 02/468 38 85
Onthaal rusthuis: 02/482 13 27 – Fax: 02/482 13 10
Dagverzorgingscentrum: 02/482 13 08

ocmwberchem.brussels

info@cpasberchem.irisnet.be

Klik op de volgende link voor meer informatie over de verschillende diensten van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem, het rusthuis ‘Bloemendal’ en het dagverzorgingscentrum ‘Zonnebloem’: ocmwberchem.brussels