BuurtInformatieNetwerk (BIN)

De buren houden een oogje in het zeil

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsovereenkomst tussen burgers en de lokale politie binnen deze of gene wijk.

De door de BIN-leden beoogde doelstellingen kunnen onderling variëren, maar komen in grote lijnen overeen: terugdringen van de criminaliteit, verhogen van het veiligheidsgevoel van de burger, sociale cohesie, stimuleren om meer onregelmatigheden te melden en verspreiden van het belang van preventie.

Momenteel zijn er drie BIN actief of in oprichting:

  • BIN Ruelens (actief sinds maart 2018)
  • BIN Centrum
  • BIN ZUID

Twee andere BIN’s worden eerlang opgericht zodat het hele gemeentelijke grondgebied is gedekt.

INFO: Preventiedienst – 02/435.27.59 –  smusch@berchem.brussels

Ministeriële omzendbrief van maart 2019 die de BIN’s regelt: www.besafe.be