BuurtInformatieNetwerk (BIN)

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsovereenkomst tussen burgers en de lokale politie binnen deze of wijk.

Binnen een BIN vindt een permanente uitwisseling van informatie plaats, in het kader van een “communicatieplan” dat rechtstreeks met de betrokken burgers wordt opgemaakt.

De door de BIN-leden beoogde doelstellingen kunnen onderling variëren, maar komen in grote lijnen overeen met het terugdringen van de criminaliteit, verhogen van het veiligheidsgevoel van de burger, sociale cohesie, stimuleren van het melden van onregelmatigheden en het verspreiden van het belang van preventie.

De algemene werking van een BIN werd opgesteld in de ministeriële omzendbrief van maart 2019, die online beschikbaar is via www.besafe.be . Een “lokaal charter” wordt ondertekend door de FOD Binnenlandse Zaken, de gemeentebesturen, de lokale politie en de BIN-coördinatoren. Elk lid van het BIN ondertekent ook een reglement van interne orde, waarin de informatie, de doelstellingen en het communicatieplan van het BIN zijn opgenomen.

Er zijn vijf BIN actief op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem :

Indien u geïnteresseerd bent in het project en u meer informatie wenst of u wenst zich aan te sluiten bij een bestaand BIN of deel te nemen aan de oprichting van een BIN in uw buurt, neem dan contact op met de Preventiedienst op het nummer 02/435.27.59 of 02/465 99 15, of via e-mail op het volgende adres: smusch@berchem.brussels of sbastiaens@berchem.brussels

Kaart BIN (.pdf)

Flyer BIN (.pdf)