Afgifte van attesten (gezinssamenstelling, uittreksel uit het strafregister, nationaliteit, verblijf, …) eensluidende afschriften, wettiging van handtekening

Uw documenten gemakkelijk te downloaden !! 

Attesten

Het betreft attesten van woonst, verblijf, nationaliteit, bewijs van leven, gezinssamenstelling, …
Dergelijke attesten kunt u verkrijgen door u persoonlijk met uw identiteitskaart aan te melden bij de dienst Bevolking of u kunt ze via de website bestellen. (in de mate dat u over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer beschikt).

Prijs: € 8,00 (€ 4,00 per extra identiek exemplaar) of gratis (ziekenfonds, kinderbijslag, fiscale zaken,…) indien u de aanvraag kan voorleggen.
€ 9,00 via Irisbox

Wettiging van handtekening

U moet zich aanmelden bij de dienst Bevolking en in het bezit zijn van uw identiteitskaart en het document waarop de te wettigen handtekening staat. Voor de personen wiens handtekening geregeld moet worden gewettigd (bedrijfsleiders, schooldirecteurs, …) bestaat de mogelijkheid om een exemplaar van de handtekening neer te leggen.
Prijs: € 8,00 (€ 4,00 per extra identiek exemplaar).

Eensluidende afschriften

U moet zich aanmelden met het origineel document en de kopie. De dienst Bevolking mag geen eensluidend afschrift maken van een reispas, rijbewijs of identiteitskaart (behalve in het  kader van een aanvraag tot naturalisatie). Voor kopieën van authentieke akten (akte van Burgerlijke Stand, vonnis, notariële akte) moet u zich richten tot de instantie die het document oorspronklijk heeft afgeleverd.

Uittreksel uit het strafregister

Er bestaan 3 soorten van uittreksels (afhanklijk waarvoor ze moeten dienen)

Wachttijd:

  • 3 werkdagen
  • 1 week: indien u het uittreksel nodig hebt om met minderjarigen te mogen werken (model C)

Prijs: € 8,00 (€ 4,00 per extra identiek exemplaar).

Meer weten?
Dienst Bevolking
Tel.: 02/464 04 13

Openingsuren publiek :

  • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur