Schone voetpaden, het gaat ons allen aan

Artikels 21, 23 en 81 van het Algemeen Politiereglement bepalen immers dat :

  • de voetpaden en bermen langs al dan niet bewoonde gebouwen moeten worden onderhouden en netjes gehouden en dat met sneeuw of ijs bedekte voetpaden moeten worden geruimd of slipvrij gemaakt over twee derde van de breedte met een minimum van 1,50 meter.

Merk ook op dat je de voetpaden en bermen slechts overdag mag onderhouden op uren dat dit de doorgang en de openbare rust het minst stoort. Bij niet-naleving van de verschillende bepalingen kan er een boete worden opgelegd van maximaal € 140 (per inbreuk!).

trottoirs 3