Samenleving met honden in de openbare ruimte

Een van die regels staat beschreven in artikel 109 van het APR en slaat op honden in de samenleving. Zo moeten “dieren met alle gepaste middelen worden vastgehouden, en minstens met een korte leiband. Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal € 140“.

Het valt ook op te merken dat u burgerlijk aansprakelijk bent voor de schade die aan derden veroorzaakt wordt (uw hond wordt plots agressief en verwondt een kind, hij wordt heel enthousiast tegenover een oud vrouwtje dat schrikt en zwaar valt, hij steekt ineens de straat over en verplicht een automobilist een maneuver uit te voeren waarbij hij drie geparkeerde voertuigen beschadigt,…).

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat : « Elke daad van de mens, waardoor een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden ». Iedere persoon die schade lijdt kan u daarvoor aansprakelijk stellen. Deze fout kan persoonlijk zijn, maar men kan ook aansprakelijk gesteld worden voor een dier dat men onder zijn hoede heeft.