Juridische hulp

Juridisch advies

Indien u een eerste juridisch advies wenst, wilt weten waar u terechtkunt of bijstand van een advocaat nodig hebt voor een rechtbank, kunt u beroep doen op juridische hulp die wordt aangeboden door advocaten dankzij de waardevolle medewerking van de Commissie voor Juridische bijstand van de Balie van Brussel. Die juridische steun is voor iedereen toegankelijk, zonder onderscheid van nationaliteit, woonplaats of inkomen.
Bepaalde categorieën van burgers betalen niets, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.

(Permanentie in de Alcyonsstraat voorlopig uitgesteld).

Vredegerecht: justitie in uw buurt

De vrederechter doet uitspraak in volgende geschillen tussen burgers (echtgenoten, huurders en eigenaars, klanten en handelaars, buren):

  • burgerlijke geschillen voor bedragen minder dan € 1.860,
  • handelsgeschillen voor bedragen minder dan € 1.860: geschillen tussen klanten en handelaars over prijzen, kwaliteit, …,
  • huurgeschillen: conflicten tussen huurders en eigenaars over huurcontracten, wanbetaling, …,
  • burengeschillen: conflicten tussen buren over lawaai, geurhinder, grond, …,
  • geschillen over erfdienstbaarheden,
  • geschillen over onteigeningen,
  • geschillen over voorlopige maatregelen tussen echtgenoten.

Vrederechter van Ganshoren – 3ème kanton (Ganshoren, Koekelberg et SAB) – Fransmanstraat 89 – 1020 Brussel – Tel.:02/426 28 03

U kunt daarbij gebruik maken van een formulier, opgesteld door het Vredegerecht, dat u hier (.pdf) kunt downloaden.