Schoolbemiddeling

De flyer Dienst schoolbemiddeling te downloaden (.pdf)

De dienst Schoolbemiddeling helpt oplossingen zoeken voor problemen rond het schoolgebeuren waaraan de Berchemse leerlingen en hun ouders, evenals hun leerkrachten het hoofd moeten bieden. De schoolbemiddelaar informeert u over alle vragen rond het schoolgebeuren zoals algemene informatie over het onderwijs, over aanmeldingsprocedures, over de leerplicht, over huiswerkscholen, over de te volgen procedures bij schorsing of uitsluiting, …

De schoolbemiddelaar reikt hulp en een luisterend oor aan alle leerlingen aan met problemen rond het schoolgebeuren en aan alle ouders die problemen ondervinden met de schoolcarrière van hun kind. Indien nodig kan de schoolbemiddelaar de leerlingen zelfs coachen en schoolbegeleiding aanbieden.

De schoolbemiddelaar rolt preventieprojecten en -acties uit in de strijd tegen schoolverzuim (sensibiliseringsworkshops in de scholen zelf, uitwerken van brochures en informatiefiches, …).

De dienst schoolbemiddeling stuurt een schoolondersteuningsprogramma aan dat specifiek is gericht op leerlingen van het secundair. Het programma werkt samen met leerkrachten-vrijwilligers gespecialiseerd in volgende vakken: wiskunde, Frans, Nederlands, scheikunde en fysica. Om deel te nemen aan dit programma moet de leerling zich vooraf hebben aangemeld. Het aanmelden gebeurt in overleg met de schoolbemiddelaar, de leerling en de ouder. Inschrijven kan per kwartaal: van oktober tot december, van januari tot maart en van april tot juni. Voor ieder kwartaal moet de betrokkene zich opnieuw inschrijven.

Dit programma is betalend: € 40,00/kwartaal.

De dienst is uitsluitend toegankelijk na afspraak over telefoon of via mail.

HUISWERKKLASSEN 2021 – 2022
De schoolbemiddelaars van de dienst preventie van de gemeente Sint-Agatha-Berchem organiseren in samenwerking met vzw sociale cohesie ‘huiswerkklassen’ voor de leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs. Het project heeft tot doel leerlingen een rustige omgeving aan te bieden waar ze hun huiswerk kunnen maken, waarbij ze begeleid en gemotiveerd worden door coaches.
Huiswerkklassen. (pdf)

 

Mevr. Audrey Dublet, schoolbemiddelaar
Tel.: 02/469 37 69 of via adublet@berchem.brussels
Koning Albertlaan 33 (kant Hubert Blauwetstraat, ingang rechtover de dienst Bevolking)

Vind nuttige informatie in :

Beknopte leidraad voor de overstap van de lagere school naar het voortgezet onderwijs (.pdf) maar ook nuttige inlichtingen via de website www.pass.irisnet.be (rubriek documenten / school aanvragen).