Gemeenschapswachten

Iedere dag zijn de gemeenschapswachten in hun opvallende uniform op verschillende plekken in de gemeente Sint-Agatha-Berchem te zien en zorgen ze mee voor de kenmerkende openbare rust in onze gemeente.

Gemeenschapswachten voeren over het algemeen in de openbare ruimte patrouilles te voet uit. Ze zorgen voor een veilig kader aan en rond de scholen, zien toe op de veiligheid van de openbare ruimte en bij openbare evenementen, spelen een preventieve rol wat betreft de verkeersveiligheid, voeren preventieacties uit en passen het regelement rond de gemeentelijke administratieve boetes (GAS-boetes) toe. Bij hun controle- en bewakingsrondes stuiten ze wel vaker op technische problemen die ze aan de betrokken diensten melden en op problemen die het algemene onveiligheidsgevoel dreigen in de hand te werken. Voorts zorgen gemeenschapswachten ervoor dat de burgers de gemeentelijke regelgeving naleven en dat ze behoorlijk zijn geïnformeerd. Tot slot dragen ze praktische oplossingen voor de burgers aan en zorgen ze ervoor dat conflicten niet uit de hand lopen.

Hun aanwezigheid in de openbare ruimte versterkt enerzijds de sociale controle via preventief toezicht en zorgt anderzijds voor verandering daar ze de burger aanzetten tot het aanpassen van zijn gewoonten in het vlak van veiligheid en burgerzin. Daartoe rollen de gemeenschapswachten preventieacties uit (zoals de campagne “honden aan de leiband”, “Respect”, “Openbare netheid”, “Zone 30”, … en stellen ze, conform het Algemeen Politiereglement, inbreuken vast. Gemeenschapswachten versterken de inspanningen stroomopwaarts van de Preventiedienst.

 

image_preview (2)       image_preview (3)       image_preview (4)

image_preview (5)       image_preview (6)       image_preview (7)

Parken en groene ruimten

Ter herinnering: te vermijden gedrag in parken en op speelpleinen. Uittreksel uit het Algemeen Politiereglement (APR), hoofdstuk 5: Groene ruimten.

 • Het is verboden om over de hekken en afsluitingen te klauteren (art. 98 van het APR).
 • Wie onder invloed van alcohol of drugs is, wordt de toegang tot de parken en speelpleinen geweigerd (art. 99 van het APR).
 • De toegang wordt eveneens geweigerd aan kinderen jonger dan 7 jaar die niet zijn begeleid door een verantwoordelijke volwassene (art. 99van het APR).
 • Wie niet fatsoenlijk gekleed is, wordt de toegang tot de parken en speelpleinen ontzegd (art. 100van het APR).
 • De rust van de omgeving en van de bezoekers mag door geen enkel gedrag worden verstoord (art. 99 van het APR).
 • Het is verboden planten, bloemen, struiken of bomen te beschadigen of uit te rukken (art. 101 van het APR).
 • Het gebruik van voertuigen, motorfietsen, fietsen, steps, rolschaatsen, skateboards en soortgelijke transportmiddelen is in de parken en op de speelpleinen verboden behalve op die plekken die daartoe speciaal zijn bestemd (art. 102 van het APR).
 • De speeltuigen moeten met respect voor de infrastructuur en de gebruikersleeftijd worden gebruikt (art. 103 van het APR).
 • Het is verboden de parken en speelpleinen te bevuilen (art. 103 van het APR).
 • Dieren zijn in de parken en op de speelpleinen verboden met uitzondering van die plekken die daartoe speciaal zijn aangewezen. Dieren moeten met alle gepaste middelen worden vastgehouden en minimaal met een korte leiband (art. 105 van het APR).
 • Het voederen van dieren in parken, op speelpleinen en in groene ruimten is verboden (art. 105 van het APR).
 • Het maken van vuur of barbecueën in de parken, op de speelpleinen, in de groene ruimten of binnen enige andere openbare ruimte is verboden (art. 106 van het APR).

Tot slot herinnert artikel 108 eraan dat wie weigert rekening te houden met de op- en aanmerkingen van om het even wie die krachtens dit politiereglement bevoegd is, uit de parken, speelpleinen en groene ruimten kan worden gezet.

Dhr. Ben Mettioui, coördinator van de veldwerkers, is bereikbaar op het nummer 02/465 99 15 of 0499/40 36 20 of via e-mail: bmettioui@berchem.brussels.
Mevr. Bastiaens, diensthoofd, is bereikbaar op het nummer 02/465 99 15 of 0478/455 767 of via e-mail:sbastiaens@berchem.brussels.
Koning Albertlaan, 33 (kant Hubert Blauwetstraat, ingang rechtover de dienst Bevolking)