Een evenement organiseren

Wil je evenement organiseren of een deel van de openbare ruimte gebruiken ?

Reglement met betrekking tot de organisatie van evenementen op de openbare ruimte evenals in de voor het publiek toegankelijke ruimten (.pdf)

> Wil je een deel van de openbare ruimte gebruiken om er een evenement te organiseren? Iets kleins of net groot, feestelijk of folkloristisch, cultureel of sportief? Bijvoorbeeld: een wijkfeest, een rommelmarkt, een wandeling, een klein concert, een sensibiliseringscampagne, …

> Of wil je een deel van de openbare ruimte gebruiken om er, eenmalig of regelmatig, informatie te verstrekken of reclame te maken? Bijvoorbeeld: uitdelen van promomateriaal, verkoop van bloemen; plaatsen van reclameborden, tenten, stands; gebruik van reclamevoertuigen, verkoop en/of geldinzameling in het kader van humanitaire acties, …

In elk van deze gevallen moet je op voorhand toestemming krijgen van de gemeente: Iedere samenschaling, betoging of optocht van gelijk welke aard in de openbare ruimte is aan de schrijftelijke machtiging van de Burgemeester onderworpen.

Hoe?

Stuur uw schriftelijk aanvraag evenals de toelatingsaanvraagformulier voor de organisatie van een evenement (.pdf) ter attentie van de dienst Economische ontwikkeling  – Adres : Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem of via public_events@berchem.brussels

  • minimum 30 werdagen voor de geplande datum van het gebeuren voor evenementen waarbij geen straten moeten worden afgesloten, waarbij het verkeer niet wordt belemmerd, waarbij een gunstig advies vanwege de DBDMH geen vereiste is en die niet plaatsvinden op een gewestweg.
  • minimum 45 werkdagen voor de geplande datum van het gebeuren voor andere evenementen.

Verplichtingen van de organisator:

Indien het evenement het vereist, moet je als organisator ook de nodige stappen ondernemen m.b.t. auteursrechten, billijke vergoedingen, toezicht, transport en mobiliteit, bepaalde interventies op de openbare weg, elektriciteit, netheid, affichering, het afschieten van vuurwerk, het lossen van ballonnen, sanitaire voorzieningen, de installatie en het implementatieplan voorgelegd aan en gecontroleerd door de DBDMH en een erkend orgaan. Opgelet, er zijn ook bepaalde plekken met bijzondere eigenschappen (groene ruimten bvb) die ook om een bijzonder beheer vragen. Het privaat en/of tijdelijk gebruik van deze plaatsen is onderhevig aan een apart reglement.

Praktische informatie:

Dienst bezetting van de openbare ruimte : Gentsesteenweg 1228, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel : 02/464 04 77

Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag: van 09.00 tot 12.00 uur.

Meer weten over spektakels, theaters, tentoonstellingen, vrijetijdsbesteding, stages, avondactiviteiten, rommelmarkten? www.wattedoen.be