Cultuur

Street Art Parcours – TOUR ELENTRIK
Meer info: HIER


Gemeenschapscentrum De kroon

GC De kroon is het Nederlandstalig gemeenschapscentrum in Sint-Agatha-Berchem. Je kunt er o.a. terecht voor ontmoeting of informatie zoals bv. over het verenigingsleven, de diensten, .. het volgen van cursussen, concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, enz.

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen. De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra.

GC De kroon is gekend voor bijzondere activiteiten zoals het Visueel Festival Visuel familiezondagen & Festi’Nomade , een inzet voor een duurzaam samenleven met de Groendreefmarkt , de biomanden, het Repair Café & het Kipkot (i.s.m. BLED vzw ). Verder heb je Quality Time in de Dkantine, naaicafé’s & spellekesavonden en de grotere evenementen als De kroon Wintert & Zomert, de Buitenspeeldag , de scholenveldloop en BOEMBOUM (i.s.m. Brede School Flamingo , een festival op autoloze zondag.

GC De kroon wil bruggen bouwen tussen gemeenschappen en buurten van Sint-Agatha-Berchem. Zorgzaam zijn voor de stad en iedereen van cultuur laten genieten zijn het uitgangspunt.

Openingsuren onthaal GC De kroon (opgelet! Niet tijdens de zomervakantie)

  • Elke weekdag van 9u tot 12u30 en van 13u15 tot 17u.
  • Maandag en donderdag is er permanentie tot 20u.

DKANTINE

De Dkantine is het café aan GC De kroon met ongetwijfeld het mooiste terras van noordwest Brussel. De barvoorziening komt tot stand door samenwerking met enkele volharde vrijwilligers.

Openingsuren Dkantine (opgelet! Aangepaste uren tijdens de zomervakantie)

  • elke woensdagnamiddag gelijktijdig met de Groendreefmarkt vanaf 14u t.e.m. 19u.
  • elke vrijdag after work/school vanaf 15u30 t.e.m. 1u.
  • elke zaterdag van 10u00 tot 15u00.

NEWS! SKRAB

Curieus? Wat meer ontdekken over de werking van GC De kroon? Laat het weten via dekroon@vgc.be en ontvang het maandblad SKRAB gratis in uw bus!

CONTACT

Gemeenschapscentrum De kroon – J.B. Vandendrieschstraat 19

Tel.: 02/482 00 10 – dekroon@vgc.be

www.gcdekroon.be

FACEBOOK: https://www.facebook.com/gemeenschapscentrum.dekroon

Cultuurbeleidscoördinator

Participatie is de rode draad in ons cultuurbeleidsplan. De accenten liggen op thema’s als diversiteit, sociaal isolement/armoede en jeugd. Bijzondere aandacht gaat naar duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit. Kunst en cultuur zetten we ook in de verf. Sint-Agatha-Berchem zal sowieso nog meer divers worden. We zoeken naar een manier om verschillende partijen te betrekken. Een gedeeld belang geeft binding en dialoog. We moeten horen én luisteren, in discussie gaan én debatteren. Ontmoeting in de samenleving kan voor botsing zorgen, maar ook actie stimuleren. Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, zoeken we mogelijke kansen tot ontmoeting met die diverse mix van mensen. Belangrijk is dat we zo tot een goede band of relatie komen. Een grote focus in het cultuurbeleidsplan is het betrekken van jongeren in ons cultuurbeleid en hier willen we ons dan ook nog meer op toeleggen. Tijd en nabijheid zijn hierbij belangrijke elementen. ‘We willen open huizen worden waar iederéén zich welkom voelt, ongeacht afkomst of taal’.

De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de programmatie, promotie en organisatie van projecten en culturele evenementen in het kader van het cultuurbeleidsplan 2020 – 2025: We streven hierbij naar een maximale samenwerking met onze culturele partners: de gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek, het Gemeenschapscentrum De kroon, de gemeentelijke Nederlandstalige Academie voor Muziek en Woord en onze Berchemse verenigingen.

CULTUURBELEIDSPLAN 2020 – 2025
Het cultuurbeleidsplan verzamelt de nodige acties van de verscheidene culturele partners voor de komende jaren.
Download de publicatie (.pdf)

Voor alle verdere informatie kun je terecht bij:

Margo Van Gyseghem
Tel.: 02/563.59.12 – 0496/95.47.63
E-mail: mavangyseghem@berchem.brussels
Koning Albertlaan 23

Brede School “Flamingo”

Brede School “Flamingo” is een samenwerkingsverband van buurtpartners en organisaties uit de sociale, culturele en welzijnssector binnen en buiten de school(m)uren. Het doel van Brede School Flamingo is meer ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Samen met de vijf Nederlandstalige basisscholen, de bibliotheek, de Academie voor Muziek en Woord en GC De kroon organiseert de Brede Schoolcoördinator daarom vrijetijdsactiviteiten en langdurige projecten. De leerlingen krijgen zo de kans om tijdens en na de lesuren door nieuwe ervaringen, ontmoetingen en uitwisselingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Voor meer informatie over de projecten en activiteiten van Brede School neemt u best een kijkje op de website (www.bredeschoolbrussel.be/flamingo/)
of op Facebook (www.facebook.com/bredeschoolflamingo?fref=ts)

Voor alle verdere informatie kun je terecht bij:

Margo Van Gyseghem
Tel.: 02/563.59.12 – 0496/95.47.63
E-mail: mavangyseghem@berchem.brussels
Koning Albertlaan 23