Parkeren in de gemeente

image_mini

Opgelet, vanaf 3 mei 2021 wordt de blauwe zone over heel het gemeentelijk grondgebied uitgebreid.

Het beheer van het parkeren voor beperkte duur heeft overgedragen aan het Gewestelijk Parkeeragentschap parking.brussels.

Staat parking.brussels in voor:

 • het volledige administratieve beheer (informatie, aanvraag van vrijgesteldenkaarten, klachtenbeheer…)
 • de controle van de naleving van de blauwe zone door de gewestelijke agenten

Daarom verzoeken wij u om voor alle vragen over de blauwe zone contact op te nemen met de klantendienst van parking.brussels:

 • e-mail: berchem@parking.brussels, telefoon: 02/563 39 00, fax: 02/600 39 99
 • op de zetel van het Agentschap, Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel, maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 13 uur,
 • op het groene nummer van parking.brussels 0800/35 678
 • tijdens de permanentie Koning Albertlaan 19, iedere donderdag van 14u tot 19u.

Afgeven van vrijstellingskaarten

Vrijstellingskaarten zijn beschikbaar: de bezoekerskaart en de professionele kaart.

Aanvraag van een parkeerkaart
bewoners, tweede verblijf en bezoekers (.pdf)
bedrijven en zelfstandigen, onderwijs en politie (.pdf)

Bewonerskaart

 • Voor de Berchemnaren (gedomicilieerd in Sint-Agatha-Berchem)
 • Ongelimiteerd parkeren in de blauwe zone (behalve uitzondering zie hieronder)
 • 1ste kaart 25 euro/jaar / 2de kaart 100 euro/jaar / 3de kaart 250 euro/jaar
 • Maximum 3 bewonerskaarten per gezin

De parkeerkaart voor « tweede verblijf » kost 250 euro/jaar

Bezoekerskaart

De kaart wordt uitsluitend uitgereikt aan de Berchemnaren die ze enkel kunnen gebruiken voor hun bezoekers. Deze kaart (activatie per sms) biedt de bezoekers de mogelijkheid per periode van 4 uur en 30 minuten te parkeren.

Tarief : 2,5 euro per voertuig per periode van 4 uur 30 minuten.

Professionele kaart

De volgende gebruikers komen in aanmerking voor het bekomen van een vrijstellingskaart :

Ondernemingen en zelfstandigen

–          200 euro per jaar voor elk van de eerste 5 kaarten

–          300 euro per jaar voor de zesde t.e.m. de twintigste kaart

–          600 euro per jaar voor de eenentwintigste t.e.m. de dertigste kaart

–          800 euro per jaar voor elke bijkomende kaart

Onderwijsinstellingen

–           75 euro per jaar

Politiepersoneel dat tewerkgesteld is in de gebouwen van de politiezone Brussel-West gelegen op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem

–            75 euro per jaar

Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone stelt één verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te halen bij het Parkeeragentschap. Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone verdeelt de kaarten onder het personeel volgens zijn of haar eigen regels. In elk geval moet de aanvraag voor de vrijstellingskaart “professioneel” vergezeld zijn van een schoolvervoerplan of een bedrijfsvervoerplan, naargelang het geval, of een goedgekeurd equivalent daarvan.

Ter herinnering

De blauwe zone werkt als volgt:

 1. de blauwe zone is actief van maandag tot zaterdag van 9 tot 21 uur zonder middagonderbreking.
 2. het parkeren is beperkt tot 30 minuten voor Valida en tot 60 minuten op het Schweitzerplein, ook op de openbare parking op de hoek van de Gentsesteenweg en de Openveldstraat, voor de nrs 1 tot 9 van de Josse Goffinlaan en op de openbare parking van het gemeentehuis, tussen de nrs 33 en 47 van de Koning Albertlaan.

Let op : in deze zones 30/60 minuten gelden de vrijgesteldenkaarten niet en is het gebruik van de parkeerschijf ook voor de buurtbewoners verplicht.

Overgangsmaatregelen

De gebruikers die zonder geldig parkeerbewijs (parkeerschijf of virtuele vrijgesteldenkaart) parkeren op een weg die gereglementeerd is als blauwe zone, krijgen een bijdrage opgelegd van € 25,00 per ½ dag.

Kaart pdf versie (.pdf)