Fix my street

Een put in de weg, een beschadigd voetpad, wegmarkeringen in slechte staat, een moeilijk zichtbaar fietspad, een versleten wegdek, kapotte verlichting, beschadigde verkeersborden, …

Kent U Fix my street? Deze applicatie is toegankelijk via de website www.fixmystreet.brussels of u kan de app downloaden. Ze staat tot uw beschikking om elk probleem op de openbare weg te melden. De meldingen worden op basis van hun aard verdeeld.

Als het om netheid gaat, wordt de boodschap rechtstreeks naar Net Brussel doorgestuurd. Voor een regionale weg, vertrekt de melding rechtstreeks naar het Gewest. Als het de gemeentelijke wegen betreft, gaat deze naar de gemeente, die zo snel mogelijk tussenkomt of indien nodig de betrokken instelling (MIVB, Sibelga of Vivaqua) verwittigt.

Om voorbeeld te geven hebben we, wat de meldingen i.v.m. netheid betreft (zwerfvuil), in februari een totaal van 110 meldingen geteld. 95 hiervan werden door onze gemeentelijke diensten beheerd. De gemiddelde interventieperiode was anderhalve dag.

Sommige andere incidenten, als het bijvoorbeeld om herstellingen gaat, vergen natuurlijk meer tijd.

Maar Fix my street blijft in elk geval het snelste kanaal om een tussenkomst te bekomen.

image_preview

Meer weten? Contactpersoon: – Tel. 02/464 04 74