Energieprestatie van gebouwen – EPB

Om een antwoord te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen rond energie waaronder de opwarming van de aarde of de beschikbaarheid van energie, keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie goed die tegemoetkomt aan de behoeften op het gebied van het terugdringen van het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen. De bedoeling van deze ordonnantie bestaat erin om de Energieprestatie van gebouwen en het binnenklimaat van de gebouwen naar een hoger niveau te tillen. Het gaat hier om het zogenaamde EPB-certificaat.
De ordonnantie omvat drie delen:

De regelgeving rond “EPB-werkzaamheden”

Sinds 2008 moet u, wanneer u wilt bouwen of renovatiewerken uitvoeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, de regelgeving met betrekking tot de EPB naleven. De EPB vereisten zijn afhankelijk van de aard van de werken en de bestemming van het betrokken gebouw.

Sinds 1 mei 2014 maakt de EPB procedure integraal deel uit van het onderzoek van een aanvraag voor een vergunning.  Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt als onvolledig beschouwd wanneer u niet aan alle regels in het vlak van EPB bent tegemoetgekomen.

Alle verdere informatie vindt u via de link Regelgeving met betrekking tot EPB werkzaamheden. De verschillende EPB formulieren vindt u op de website van Leefmilieu Brussel.

Voor algemene informatie over de regelgeving met betrekking tot EPB werkzaamheden kunt u terecht in het Energiehuis.
Voor meer gerichte informatie over de regelgeving met betrekking tot EPB werkzaamheden in het kader van uw project kunt u terecht bij onze EPB adviseur op het nummer 02/464 04 42 of epbdossierpeb@berchem.brussels

De regelgeving rond “EPB-certificaten”

Alle eigenaars van gebouwen (een woning van om het even welke omvang of een kantoor van meer dan 500 m²) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die hun eigendom willen verkopen of verhuren, moeten een EPB certificaat kunnen voorleggen zodra hun goed op de markt wordt aangeboden.

Bedoeling daarbij is om de vastgoedtransacties transparanter te maken; aan de hand van het EPB certificaat krijgen kandidaat-kopers of -huurders immers een preciezer beeld van de energieprestaties van een goed en kunnen ze de verschillende op de markt aangeboden panden op meer objectieve wijze onderling vergelijken.

Het EPB certificaat vermeldt tevens een reeks aanbevelingen om verder energie te besparen. Een pluspunt voor zowel het milieu als uw portemonnee.

De regelgeving rond “EPB technische installaties”

Bij een slecht afgestelde verwarmingsinstallatie verdwijnt heel wat energie in het niets. Iedereen wint er dus bij wanneer de verwarmingsketel correct is afgesteld.

Sinds 1 januari 2011 moet iedere eigenaar van een verwarmingsketel met een vermogen van meer dan 20 kW, ongeacht hij het pand huurt of bewoont, zich richten naar de nieuwe vereisten en zijn installatie periodiek laten controleren.
Eigenaars moeten nieuwe en in bepaalde gevallen ook vernieuwde installaties laten keuren.

Homegrade

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor privéhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle particulieren – huurders, eigenaars of mede-eigenaars – die de levenskwaliteit in hun woning wensen te verbeteren en de milieu-impact ervan willen verminderen.

In het Brussels Gewest is de woonsector verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik. Door zijn woning te renoveren kan elke burger bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van zijn milieu-impact. Om hierbij hulp te krijgen kan hij gratis contact opnemen met Homegrade, die hem begeleidt en stimuleert tot een verantwoord gebruik en renovatie van zijn woning.

Als bevoorrecht aanspreekpunt voor alle Brusselse renoveerders, plaatst Homegrade zich als de hoofdrolspeler van de Renolution Strategie. Het krijgt steun van Leefmilieu Brussel, Urban en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom een beroep doen op de Homegrade-adviseurs?

Homegrade geeft informatie en advies over:
– De bouwelementen en technische uitrustingen (fotovoltaïsche zonnepanelen, verwarmingsketel, ventilatie, regenwatertank, enz.) om het gebruik en de energieprestaties ervan te optimaliseren
– Akoestiek, energie, isolatie, verhuur, erfgoed, kleine mede-eigendommen, stedenbouw en dagelijkse handelingen
– De Renolution-premies en de kredieten

Homegrade begeleidt u stap voor stap bij uw renovatieproject:
– Prioritering van de werken
– Technisch advies en hulp bij de materiaalkeuze
– Aanvragen van vergunningen zonder architect
– Analyse van offertes
– Expertise op het vlak van akoestiek en erfgoed
– Voorbereiding van de aanvraagformulieren voor premies

Alle diensten van Homegrade zijn volledig gratis en niet-commercieel.

Contacteer Homegrade :

Voor een meer lokale verankering, contacteer het Netwerk Wonen
Homegrade en het Netwerk Wonen zijn twee complementaire structuren met een gemeenschappelijke doelstelling. Het Netwerk Wonen verschilt in die zin dat het meer lokaal gericht is. Het verenigt negen Brusselse verenigingen die actief zijn omtrent stadsvernieuwing en het ondersteunen van de participatie van bewoners in het revitalisatieproces van hun wijk. Het staat dicht bij de bewoners en hun sociaal-economische realiteit.
Meer info via www.netwerkwonen.be