Publicaties


Enkele brochures enz… met nuttige informatie voor alle Berchemnaren.

  • Vrijetijdskalender 2023 – 2024 (.pdf)
  • Het herdenkingsparcours 14 – 18 (.pdf)
  • De Sociale Gids (.pdf)
  • Verslag – Uitroeiing van kinderarmoede. (.pdf)
    In december 2019 keurde de gemeenteraad de oprichting goed van een commissie voor de uitroeiing van kinderarmoede.
    Sindsdien is deze commissie, bestaande uit gemeenteraadsleden en deskundigen, verschillende keren bijeengekomen om de problematiek van kinderarmoede te onderzoeken en mogelijke oplossingen te verkennen.
  • Berchem à la carte (.pdf) : De Directie Monumenten en Landschappen publiceert wandelbrochures voor elke Brusselse gemeente, met telkens een of meerdere wandelingen langs het historisch en stedenbouwkundig patrimonium. U kan de brochure downloaden of afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.
  • Schoolroutekaart Sint-Agatha-Berchem (.pdf) : Heel wat leerlingen uit het basisonderwijs wonen op minder dan 5 km van hun school. Ideaal om te lopen of te fietsen dus! Te voet of met de fi ets naar school houdt heel wat wagens weg van de schoolpoort. Te voet of met de fiets naar school is ook goed voor je conditie en je kunt fris en monter de schooldag aanvangen.

Het Berchem News

Sen’News

De persberichten

In het kader van transparentie: