Uw Burgemeester

Naam: RIRIGUELLE_JOEL[1]GUELLE
Voornaam: Joël
Functie: Burgemeester
Politieke partij: LBR
Adres: E. De Meersmanlaan 56
E-mail: joel.riguelle@berchem.brussels

Politieke carrière:

Hij engageert zich intussen al ruim 30 jaar in de politiek. Hij was achtereenvolgens Secretaris en
vervolgens Voorzitter van de Franstalige jeugdraad, Gemeenteraadslid, Schepen, Brussels
Volksvertegenwoordiger en Burgemeester. Via al die verschillende verantwoordelijkheden wist hij
zijn humanistische overtuiging nog te versterken.
In al wat hij doet en onderneemt – als onderwijzer, als politicus en zelfs als artiest op de bühne –
staat de mens en zijn relatie met de anderen centraal. Het delen van kennis en die kennis aan
anderen onderwijzen, het delen van goede en van slechte momenten bij het besturen van een
gemeente of van een gewest, het delen van grappen … uiteindelijk is het niets meer dan het iedere
keer opnieuw ontdekken van de ongebreidelde rijkdom van het mens zijn.
Hij beseft dat politiek “teamwerk” is en als hij het heeft over “werken” staat dat vaak voor dagen
van 12 tot 14 uur die hij aan zijn verschillende passies besteedt. Met de steun van zijn team is hij
permanent op zoek naar consensusoplossingen die het leven van de Berchemnaar aangenamer
moeten maken.

Gemeenteraadslid sinds 1988.
Schepen van 1995 tot 2000, Burgemeester sinds 2003.
Volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement van juni 1999 tot juni 2014.
En … acteur van het gezelschap “Sois Belge et tais-toi”.

Bevoegdheden:

Burgerlijke stand, Bevolking, Politie, Preventie en Sociale cohesie, Informatie,
Human Resources, Franstalige cultuur, Erediensten, Patrimonium