Gemeenteraad van 28 januari 2010

  • Dagorde.
  • Bericht.
  • Reglement vaninwendige orde van de gemeenteraad – Wijzigingen.
  • Arbeidsreglement en de geldelijke statutaire bepalingen – Toekenning van maaltijdcheques vanaf 1 januari 2009 – Wijziging van het reglement vanaf 1 januari 2010.
  • Mondelinge vraag van de heer Ghilbert betreffende het beheer van de lijst van de kandidatenhuurders voor gemeentelijke woningen.
  • Notulen.