[TRANSPARANTIE] Kadaster van de mandaten van de gemeenteraadsleden

In het kader van het streven naar transparantie van de gemeente om een duidelijk beeld weer te geven van de mandaten die het onderwerp zijn geweest van een gemeentelijke beslissing, vindt u hierbij het kadaster van de mandaten van de gemeenteraadsleden.pdf dd 22 juni 2018.
De laatste versie wordt momenteel herzien en zal op deze website in juni 2019 naar aanleiding van de nieuwe aanstellingen gepubliceerd worden.