Reglementen

23.06.2016 – Reglement bettrefende de aanpassing van de personeelsstatuten en het arbeidsreglement (.pdf)

23.06.2016 – Reglement betreffende de toekenning an gemeentelijke vrijetijdcheques voor Berchemnaren (- 17 jaar) (.pdf)

26.05.2016 – Reglement betreffende de toekenning van een premie als starter inzake zelfstandige arbeid – Wijzigingen (.pdf)

26.05.2016 – Reglement voor de erkenning van verenigingen en het toekennen van gemeentelijke toelagen­ – Wijziging (.pdf)

28.04.2016 – Retributiereglement betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie. Wijziging (.pdf)

28.04.2016 – Reglement betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie – Wijziging. (.pdf)

28.04.2016 – Begroting dienstjaar 2016 – Begrotingswijziging nr. 1 – Buitengewone dienst. (.pdf)

28.04.2016 – Premie voor de installatie of renovatie van een regenwatertanksysteem – Invoering. (.pdf)

28.04.2016 – Premie voor de aankoop van een composteringsvat – Hernieuwing.(.pdf)

28.04.2016 – Premies ter aanmoediging van het gebruik van installaties met de daling van het energieverbruik als doel – Hernieuwing. (.pdf)

24.03.2016 – Departement Interne Zaken – Dienst HRM – Reglement van de huisbewaarders. (.pdf)

24.03.2016 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Sportdienst – Wijziging van het reglement betreffende de tarieven voor het gebruik van het gemeentelijk sportcomplex vanaf 15 augustus 2016 (seizoen 2016-2017) – Goedkeuring. (.pdf)

25.02.2016 – Reglement dat de voorwaarden voor de bezetting van een plaats in een fietsbox op het grondgebied van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem bepaald en huurcontract – Goedkeuring. (.pdf)

25.02.2016 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Jeugddienst- Reglement betreffende de toekenning van een aanwervingspremie aan bedrijven in het kader van het project “Job Jump” – Goedkeuring. (.pdf)

15.12.2015 – Opcentiemen op de onroerende voorheffing. (.pdf)

15.12.2015 – Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen.(.pdf)

15.12.2015 – Gemeentebegroting 2016. (.pdf)

15.12.2015 – Reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad – Wijzigingen. (.pdf)

15.12.2015 – Voordelen van alle aard, representatiekosten, bezoldigingen en zitpenningen ten behoeve van de gemeentemandatarissen evenals de werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de gemeentemandatarissen in het kader van de uitoefening van hun mandaat. (.pdf)

29.10.2015 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Arbeidsreglement gewoon basisonderwijs – Wijzigingen. (.pdf)

29.10.2015 – Begroting diesntjaar 2015 – Begrotingswijzing nr 3 – Gewone en buitengewone diensten. (.pdf)

24.09.2015 – Reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad – Wijziging. (.pdf)

24.09.2015 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Gemeentelijke Basisschool – Aanpassingen schoolreglement basisonderwijs vanaf 1 september 2015 – Pedagogisch project. (.pdf)

18.06.2015 – Aanvullend reglement voor de toewijzing van gemeentelijke woningen – Aanpassingen. (.pdf)

18.06.2015 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Jeugddienst – Reglement betreffende de uitkering aan jeugdbewegingen – Steun voor kampen – Goedkeuring. (.pdf)

18.06.2015 – Begroting dienstjaar 2014 – Begrotingswijziging nr 99 – Gewone dienst. (.pdf)

18.06.2015 – Jaarrekening – Dienstjaar 2014. (.pdf)

18.06.2015 – Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen – Hernieuwing en wijzigingen. (.pdf)

28.05.2015 – Reglement betreffende de toekenning van een premie ter aanmoediging van de installatie van het “Telepolitie Vision” systeem tegen overvallen – Invoering. (.pdf)

28.05.2015 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd- Sportdienst – Gemeentelijke sportcheques om sportactiviteiten te bevorderen voor Berchemnaren die de leeftijd van19 jaar niet bereikt hebben – Wijziging van het reglement. (.pdf)

28.05.2015 – Begroting dienstjaar 2015 – Begrotingswijziging nr. 2 – Buitengewone dienst. (.pdf)

30.04.2015 – Reglement van inwendige orde van de Gemeenteraad – Wijziging. (.pdf)

30.04.2015 – Voordelen van alle aard, representatiekosten, bezoldigingen en zitpenningen ten behoeve van de gemeentemandatarissen evenals de werkinstrumenten ter beschikking gesteld van de gemeentemandatarissen in het kader van de uitoefening van hun mandaat. (.pdf)

26.03.2015 – Sociale dienst van het personeel – Aanpassing van het reglement. (.pdf)

26.03.2015 – Reglement betreffende de toekenning van een premie als starter inzake zelfstandige arbeid­ -Hernieuwing. (.pdf)

26.03.2015 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd – Jeugddienst – Organisatie van “Gemeentelijke Vakanties” gedurende de herfst- en krokusvakantie – Reglement van inwendige orde – Goedkeuring. (.pdf)

26.03.2015 – Departement Opvoeding en Vrije Tijd -Dienst Senioren – Activiteiten georganiseerd door de Dienst Senioren – Reglement van inwendige orde. (.pdf)

29.01.2015 – Organisatie van artistieke, culturele en sportieve stages gedurende de schoolvakanties in samenwerking met externe verenigingen (pdf).

29.01.2015 – Reglement betreffende de toekenning van een aanwervingspremie aan bedrijven in het kader van het project “Job Jump” (pdf).

NB : Reglementen-belastingen en retributies zijn in “Publicaties” beschikbaar.