Gemeenteraad van 25 juni 2009

  • Dagorde.
  • Overzicht van de bestemde reglementen
  • Wijziging aan het algemeen aanvullend politiereglement: Grensbepaling van de perimeter van de blauwe zone en zijn werkingsuren
  • Retributiereglement voor het beheer van de blauwe zone – Wijziging
  • Departement Welzijn – Cel Handel en Feesten – Reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein – Wijziging
  • Afschaffing van het gemeentelijk reglement van 29.05.2008 omtrent het verbod op het installeren van een ultrasoon geluidsysteem “anti-jongeren” op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem van het type Mosquito, Beethoven of eender welk type apparaat dat ultrasone geluidsgolven uitzendt dat afwerend werkt vo
  • Notulen.