Gemeenteraad van 18 februari 2009

  • Schriftelijk antwoord op de vraag van M. Ghilbert betreffende de administratieve geldboeten
  • Overzicht van de gestemde reglementen
  • Algemeen Politiereglement – Wijziging
  • Notulen.