Verklaring van toegankelijkheid

Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken overeenkomstig de volgende wetgeving: Ordonnantie betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen voor de gewestelijke overheidsorganen en de gemeenten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Website: https://berchem.brussels/

 Niveau van conformiteit

Deze website is niet conform. Niet-conformiteiten en vrijstellingen worden hieronder opgesomd.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse. U kunt het rapport hier raadplegen: https://www.audioeye.com/scan/results/?uuid=aece43f2-8173-4412-9e4a-02500039d810&&url=www.berchem.brussels&partner=false&mktg=undefined&lang=nl

Onevenredige belasting

Het communicatieteam van de gemeente, dat verantwoordelijk is voor het toevoegen van inhoud aan de site, heeft geen training gevolgd om ervoor te zorgen dat de site voldoet aan de toegankelijkheidscriteria. Bovendien heeft het kleine team niet de tijd of de kennis om reeds gepubliceerde inhoud toegankelijk te maken. We hebben in 2018 de nodige stappen ondernomen om te voldoen aan het Anysurfer-label, maar sindsdien is er sprake van een herontwerp van de administratieve website. Dit werk is sindsdien nooit gedaan. We overwegen nu of we de website moeten moderniseren of dat we een nieuwe website moeten maken, met speciale aandacht voor het toegankelijk maken van de site voor iedereen. 

Inhoud niet toegankelijk

In sommige artikelen zijn hyperlinks niet geschikt voor mensen met een motorische of visuele handicap. De kleur van de tekst of de site kan niet worden aangepast voor mensen met een visuele handicap.

Knoppen, formulieren en andere interactieve elementen stellen gebruikers niet in staat om taken uit te voeren zoals het doen van een aankoop of het indienen van informatie.

Multimediacontent bevat geen elementen waarmee mensen met een motorische handicap alle informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben (al dan niet decoratieve afbeeldingen bevatten geen elementen).

Gebruikersinvoerelementen ontbreken voor taken zoals contactformulieren, registraties en enquêtes.

Navigatie tussen menu’s, zoekbalken en links waarmee gebruikers tussen pagina’s of delen van een website kunnen navigeren, is niet altijd mogelijk.

Koppen zijn niet duidelijk en beschrijvend voor alle gebruikers.

Voorgestelde alternatieven

We hebben geen alternatieven voor toegang tot deze inhoud. Afgezien van het feit dat het contactnummer en e-mailadres toegankelijk zijn op de site, zodat mensen met een handicap contact met ons kunnen opnemen en de informatie kunnen krijgen die ze zoeken.

Voor ons gemeenteblad, dat veel informatie bevat over de gemeente en haar actualiteit, hebben we echter een partnerschap met de Braille Liga, zodat het online toegankelijk is in audioformaat.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van onze website/toepassing, kun je contact met ons opnemen:

Per e-mail: lmahy@berchem.brussels

Als de bovenstaande dienst niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende bemiddelaar:

plaintes@ombuds.brussels

Verbeteringsplan

We zijn ons ervan bewust dat onze website niet aan de normen voldoet. Een lid van ons team heeft een training gehad in digitale toegankelijkheid. We gaan ervoor zorgen dat deze training wordt doorgegeven aan de andere leden van het team die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van artikelen en publicaties voor de website. We bespreken momenteel een intern plan voor het herontwerp van onze website, met prioriteit voor toegankelijkheid.

In de tussentijd nemen we de tijd om te proberen de toegankelijkheidsproblemen op te lossen die we kunnen aanpassen (tekst, links, afbeeldingsbeschrijvingen, kopteksten).

Deze verklaring is opgesteld op 26/06/2024.

De verklaring is voor het laatst herzien op 26/06/2024