Gemeentelijk Ontwikkelingsplan

Het Gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) is een beleidsinstrument dat in 1991 bij de goedkeuring van de

Ordonnantie houdende organisatie van de planning en stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sinds 2004 het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening – BWRO genoemd) boven de doopvont werd gehouden.

Het GemOP geeft de wil van de gewestelijke wetgever om meer dynamiek in het planningsproces te brengen vaste vorm. Daartoe wordt gestreefd naar een betere koppeling tussen enerzijds de stadsontwikkeling en anderzijds de verschillende aspecten van het sociaaleconomische leven (transversaliteit van het beleid). Het GemOP werd uitgewerkt met naleving van de in 2018 in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) vastgelegde bepalingen. Het legt de uitvoering ervan op lokaal niveau vast en is tegelijk het instrument bij uitstek voor de coördinatie van de interventies die het Gewest (maar ook andere openbare spelers) in Sint-Agatha-Berchem ten uitvoer legt.

In 2001 keurde de gemeente een eerste GemOP goed. We schrijven 2022 en het plan werd van a tot z herzien. De verworvenheden en lessen uit het verleden zijn erin opgenomen. Het houdt er echter ook rekening mee dat de behoeften en uitdagingen van vandaag niet die van gisteren zijn.

Alvorens het nieuwe GemOP definitief vast te leggen wordt het aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het voorjaar en de zomer van 2022 worden gebruikt om het verder aan te passen of te verfijnen waarbij het aan de inwoners en aan de drijvende krachten van de Berchemse gemeenschap wordt voorgelegd. Alle opmerkingen en voorstellen zijn dan ook van harte welkom!

Daartoe nodigen we jullie uit om hierna het ontwerp-GemOP met zijn 131 pagina’s en vele foto’s en kaarten te ontdekken. Het document kan ook worden ingekeken in het Huis van Participatie (Gentsesteenweg 1228) op maandag en dinsdag van 09.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 14.00 tot 19.00 uur. Opmerkingen en voorstellen kunnen jullie kwijt via volgend e-mailadres: pcd.gop@berchem.brussels of via de post op volgend adres: Gemeentehuis van Sint-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 33 – 1082 Brussel, met vermelding van “raadpleging GemOP”.

Naast deze traditionele raadplegingsprocedure kun je ook op een meer dynamische manier interageren door je aan te melden op het nieuwe gemeentelijke participatieplatform via https://www.flui.city/berchem-saint-agathe