Conferentie - samen bouwen aan de toekomst van het stationsgebied in Sint-Agatha-Berchem

UITNODIGING

Sint-Agatha-Berchem heeft ambities voor de toekomst van haar wijken. Na de Moderne Wijk is het de beurt aan het stationsgebied waar een groot aantal kantoren is gevestigd waarvan de bezetting afneemt als gevolg van de Covid-crisis. Dit gebied, dat al meer dan 20 jaar een “Gebied van Gewestelike Belang” is, moet nieuw leven worden ingeblazen.

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een studiedag over de toekomst van de stationsomgeving van Sint-Agatha-Berchem. (« Gebied van Gewestelijke Belang Nr 14 – Stadspoort»). Deze studiedag richt zich op :

•             een inventaris en vooruitzichten voor de wijk opstellen ;

•             de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en toegankelijkheid in de wijk benadrukken ;

•             luisteren naar hoe lokale spelers hun toekomst en hun verlangens zien.

De dag bestaat uit twee delen :

1.           Huidige situatie en vooruitzichten voor de omgeving (vanaf 9.30 uur)

Het eerste deel van de dag bestaat uit het uitzoeken hoe de buurt er vandaag de dag uitziet : Hoe heeft het zich ontwikkeld ? Wat zijn de sterke en zwakke punten ? Wat is de huidige status van bouw- en infrastructuurprojecten in en rond de omgeving ? Hoe kunnen we de sterke punten beoordelen ?

Sprekers van de federale (Infrabel), gewestelijke (Perspective Brussels, Brussel Mobiliteit, Werken aan de Ring) en lokale overheden zullen een duidelijker beeld schetsen :

•             de geschiedenis en de huidige context van de omgeving ;

•             de ambities van het Gewest voor haar ontwikkelingscentra ;

•             de wens van de gemeente om een nieuwe stadswijk te creëren ;

•             de vooruitzichten voor de vastgoedmarkt in het noordwesten van Brussel ;

•             de belangrijkste mobiliteitsmaatregelen die in en rond de omgeving worden verwacht.

2.           Rondetafelgesprek (vanaf 14.00 uur)

Het doel van de ronde tafel is om ieders mening en voorstellen te horen, in de hoop dat er een gemeenschappelijke, gedeelde ambitie ontstaat voor de toekomst van deze belangrijke wijk van de gemeente en het Gewest.

INFO Praktische details : Datum : donderdag 21 september van 9.30 tot 15.30 uur (lunch voorzien) Locatie : Volvo Tower, Hunderenveldlaan 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem Inschrijving : bij Karin Arijs – cabinet@berchem.brussels (Onderwerp van e-mail : Naam – Bedrijf of organisatie – Aantal deelnemers – Contactgegevens)
Gepubliceerd op:
12 september 2023