[TE KOOP] Bouwterreinen – Verkoop na gemeen overleg met indiening van een offerte Exemplaire

VERLENGING VOOR DE PRIJSOFFERTE TOT 16 SEPTEMBER 2019

TERREINEN VAN DE DILBEEKSTRAAT ONDER OPTIE

De gemeente is eigenaar van diverse bouwgronden op haar eigen grondgebied, maar ook in Dilbeek, die ze eerlang te gelde wilt maken.

Misschien ben jij wel geïnteresseerd?

Hier zijn de offertes met alle inlichtingen van de terreinen:

Voor de verschillende terreinen wordt een beschrijvende fiche met foto opgesteld. Deze is beschikbaar:

  • aan het loket van de dienst Gemeentelijke regie
  • aan het onthaal van het Gemeentehuis, aan de Koning Albertlaan 33

Toelichting bij de procedure:

  • Onderhandse verkoop met bekendmaking en overlegging van offerte;
  • Het volledige dossier wordt aan het loket van de Gemeentelijke Regieter beschikking gesteld;
  • De gemeente gunt de bouwgrond aan de kandidaat die het hoogste bod indiende en voldoet aan de voorwaarden van de vervreemding zoals vermeld in het offertemodel;
  • De kandidaten moeten het offertemodel invullen en het aan het onthaal van het gemeentebestuur, Koning Albertlaan, 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem bezorgen.
  • De offertes moeten voor 16 september 2019 – 12u worden ingediend.  Desgevallend behoudt het gemeentebestuur zich het recht de termijn voor het indienen van de offertes te verlengen.
  • De niet-weerhouden kandidaten zullen schriftelijk verwittigd worden.

Informatie & contactgegevens : Gemeentelijke Regiehdevondel@berchem.brussels

Gepubliceerd op:
24 juni 2019

Meer artikels ?