Word een speler in crisisbeheer

Sint-Agatha-Berchem wil haar burgers betrekken bij de veiligheidsproblematiek.

Krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden als kandidaat van de “burgerreserve” die wordt ingezet bij een grote crisis. De vrijwilligers worden achteraf opgeleid en kunnen actief deelnemen aan oefeningen en gecontacteerd worden in geval van noodsituaties. We rekenen op uw inzet !

Hoe meld ik me aan als lid van de “burgerreserve”? Vul het onderstaande formulier in.

  Burgerreserve voor het crisisbeheer

   Firefox browser ondersteunt de formulier niet, gebruik een andere webbrowser

   GELIEVE 1 FORMULIER PER PERSOON IN HOOFDLETTERS TE VERVOLLEDIGEN

   DE VERPLICHTE VELDEN WORDEN AANGEDUID MET EEN *

   1. TOESTEMMING EN VERKLARING OP EER

   2. VERKLARING OP EER

   ELKE VALSE VERKLARING ZAL LEIDEN TOT DE UITSLUITING VAN DE BURGERRESERVE

   3. INFORMATIONS PERSONNELLES

  1. 4. BEKWAAMHEDEN/SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

  2. Geen enkeleBrandweer/AmbulancierRode KruisPolitieDokter/Verpleger/Psycholoog/PsychiaterCiviele berschermingOperator 112Militair/ReserveSociaal assistentCoordinatie noodplan
  3. Geen enkeleManagement of teambeheerWerken in een collective keukenDiploma/actief in communicatieInformaticaJuridischBouwsector/arbeiderVerzekeringenOnderwijsKinderverzorgingCall-center agentVoorraadbeheerAndere
  4. Beschikt u over één of meerdere van de volgende geldige rijbewijzen ? (meerdere ,keuzes mogelijk) * Geen enkeleBrommers (categorie A, A1, A2)Wagens (categorie B)Wagens en aanhangwagens (categorie BE)Vrachtwagens (categorie C, C1, CE, C1E)Bus en autocar (categorie D, D1, DE, D1E)Landbouwvoertuigen (categorie G)
  5. Geen enkeleBelgische Nederlandstalige gebarentaalHet RoemeensHet ArabischHet SpaansHet ItaliaansHet OekraïnsHet PortugeesHet PoolsHet TurksHet EngelsEen nationale taal van de Democratische Republiek van CongoEen nationale taal uit KameroenAndere
  6. 5. FINALISATIE

  7. 6. AVG

   Uw persoonlijke gegevens die we via dit formulier verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem is verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Er worden geen gegevens doorgegeven aan onbevoegde derden. De persoonsgegevens die via dit papieren/online formulier worden verzameld, worden opgenomen in een Excel-computerbestand waartoe de coördinator noodplanning of de personen die door hem/haar zijn aangeduid in het kader van de noodplanning toegang hebben. De gegevens worden jaarlijks bijgewerkt op het moment van de activiteit voor burgerreserve waaraan vrijwilligers moeten deelnemen. Eventuele correcties op foutief ingevoerde gegevens kunnen worden aangebracht door een e-mail te sturen naar bruresponse@berchem.brussels. Je kunt ten allen tijde gebruik maken van je recht om je toestemming in te trekken en je gegevens te laten verwijderen door een e-mail te sturen naar bruresponse@berchem.brussels; je wordt dan beschouwd als niet langer deel uitmakend van de burgerreserve. Ook als u niet deelneemt aan de verplichte opleiding of jaarlijkse activiteit of de overeenkomst niet ondertekent, wordt u geacht niet langer deel uit te maken van de burgerreserve. De ontvangen formulieren worden alleen vernietigd in geval van ontvangst van een formulier met bijgewerkte gegevens, intrekking van de toestemming, schrapping, niet-deelname aan de verplichte training of jaarlijkse activiteit, niet-ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst of overlijden. Als u uw rechten op grond van de AVG met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens wilt doen gelden, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@berchem.brussels. U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

  * Verplicht

  Gepubliceerd op:
  18 maart 2024

  Meer artikels ?