Oproep tot kandidaten voor de besluitvormingsorganen van het toekomstige kringloopcentrum Noord-West

Een beetje achtergrondinformatie

Sinds 2020 werken de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Koekelberg samen aan de ontwikkeling van een gezamenlijk project voor een kringloopcentrum onder de naam “Up North-West Recyclerie-Kringloopcentrum”.

Een kringloopcentrum is een tweedehandswinkel die diverse spullen verkoopt die gerecupereerd zijn via  inzamelingen  of donaties om deze op te waarderen. Het opzetten van zo’n winkel is dus een heel praktische manier om de hoeveelheid afval te verminderen en tegelijkertijd iedereen de mogelijkheid te bieden om spullen te kopen tegen een lage prijs.

Ons project omvat ook een sociaal en professioneel integratiecomponent. Mensen die zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt kunnen een opleiding krijgen in toekomstige beroepen.

Hoe ver staat het project?

  • De gemeenteraden van de vier gemeenten hebben de oprichting goedgekeurd van een meergemeentelijke VZW om het project tot een goed einde te brengen. De gemeenteraden hebben ook de personen aangeduid die hen zullen vertegenwoordigen in deze toekomstige VZW.
  • Er is een locatie gevonden voor het kringloopcentrum. Het zal in Jette gevestigd worden, vlakbij de metrostations Belgica en Pannenhuis.
  • Het is voorzien om inzamelingen van voorwerpen uit de vier gemeenten aan te bieden.
  • De volgende voorwerpen zijn geïdentificeerd om in het aanbod van het kringloopcentrum op te nemen: kleine alledaagse voorwerpen, boeken, kinderverzorgingsartikelen en meubilair.

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is de formele oprichting van de meergemeentelijke VZW.

Hiervoor doen we een oproep aan vertegenwoordigers van de civiele samenleving om zitting te nemen in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw.

Oproep tot kandidaten

Wilt u, naast de vertegenwoordigers van de gemeenten en de OCMW’s, de civiele samenleving (de burgers) vertegenwoordigen in de beslissingsorganen (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur) van de meergemeentelijke vzw Up North-West Recyclerie-Kringloopcentrum?

In dit document(.pdf)  vindt u een korte beschrijving van wat er van de leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur wordt verwacht.

Stuur uw kandidatuur uiterlijk 8 januari 2024 naar de projectcoördinator:

Ariane Van Remoortere

Dienst Duurzame Ontwikkeling – Leefmilieu van de gemeente Jette

avanremoortere@jette.brussels – 02 423 13 86

Zij kan ook al uw vragen beantwoorden.

Om in aanmerking te komen moet uw kandidatuur :

  • uw motivatie vermelden om lid te worden van de toekomstige vzw “Up North-West Recyclerie-Kringloopcentrum” en aangeven hoe uw aanvraag legitiem is ten opzichte van het maatschappelijk doel van de vzw
  • vermelden of de aanvraag betrekking heeft op een rechtspersoon (vzw of andere) of een natuurlijke persoon.
Gepubliceerd op:
03 oktober 2023

Meer artikels ?