KLIMAATPLAN

Een Lucht Energie en Klimaat Plan

Bewust van de uitdagingen van de klimaaturgentie willen het gemeentebestuur en het OCMW hun voorbeeldfunctie als openbare instellingen vervullen. Ze lanceerden begin 2020 hun Lucht Energie en Klimaat Plan met de ambitie om de uitstoot van hun broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verminderen (ten opzichte van 2005) en om tegen 2050 koolstofneutraliteit te benaderen.

Dit is een fraai programma dat het mogelijk maakt om internationale, Europese, nationale en regionale doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit, energie en klimaat op het gemeentelijke grondgebied te verwezenlijken.

Wat is het doel van een Lucht Energie en Klimaat Plan?

Het Lucht Energie en Klimaat Plan maakt het mogelijk om strategische en operationele doelstellingen te definiëren om:

  • de klimaatverandering te beperken;
  • het effectief te bestrijden
  • en er zich aan te aanpassen.

Met andere woorden, het is een concreet actieplan dat als leidraad zal gebruikt worden voor de acties en het beleid van de gemeente.

Hoe werkt het?

Zo’n plan wordt in verschillende fasen opgebouwd.

  1. De diagnose

Het doel is om de bestaande situatie te analyseren in termen van het “verbruik” van broeikasgassen. Om vooruitgang te boeken, moeten we inderdaad weten waar we beginnen.

We voeren dus een koolstofbalans uit; daarvoor verzamelen we een hele reeks gegevens met betrekking tot onze activiteit, onder andere betreffende energie maar niet alleen op dat vlak. Alles wat betrekking heeft tot aankopen, transport, afval, evenementen, investeringen, … wordt eveneens in aanmerking genomen om een volledige balans op te stellen.

Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd om verbeterpunten en werkthema’s voor de tweede fase vast te stellen.

  1. Het actieplan

Zodra de grote werkthema’s zijn vastgesteld op basis van de beoordeling, moet een actieplan worden opgesteld dat overeenstemt met onze situatie.

Dit plan wordt samen met het personeel, met de gekozen vertegenwoordigers, met de burgers, met de actoren van het grondgebied, … opgesteld om te komen tot een coherent, gecoördineerd en ambitieus Lucht Energie en Klimaatbeleid.

De ideeën die tijdens de participatieve sessies werden gegenereerd zullen binnenkort online beschikbaar zijn.

U mag uw ideeën nog meedelen : 

U kan ons nog tot 19 maart uw acties-ideeën doorsturen om van Sint-Agatha-Berchem een duurzamere gemeente te maken. Deze zullen vervolgens allemaal worden onderzocht en in het draaiboek worden opgenomen.

3. De uitvoering

Na goedkeuring door de Gemeenteraad en de Raad van het OCMW zal het Lucht Energie en Klimaat Plan officieel worden uitgevoerd. De acties en hun impact zullen regelmatig worden geëvalueerd.

Contact:

Afdeling Strategie & Ontwikkeling
transitie@berchem.brussels – 02/563 52 18