Rijbewijs

Ik ben geslaagd voor het praktisch rijexamen, wat moet ik doen om het definitieve rijbewijs te verkrijgen?

Mij aanmelden bij het loket Bevolking met het attest van het examencentrum, mijn identiteitskaart en een recente foto (de foto van uw identiteitskaart kan worden overgenomen als het een recente foto is) met witte achtergrond (geen kleurenkopie, geen scan).

Prijs: € 27,00

Hoe een duplicaat verkrijgen?

Bij verlies of diefstal: eerst aangifte doen bij de politie. Nadien zich aanmelden aan het loket Bevolking met het document van de politie en een recente foto (de foto van uw identiteitskaart kan worden overgenomen als het een recente foto is) met witte achtergrond.

Prijs: € 27,00

Bij spontane hernieuwing: een foto met witte achtergrond meebrengen. (de foto van uw identiteitskaart kan worden overgenomen als het een recente foto is).

Prijs: € 27,00

Ik ben in het bezit van een rijbewijs afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie en kom in België wonen. Moet ik een aanvraag indienen om een Belgisch rijbewijs te verkrijgen?

Men mag in België op de openbare weg rijden als men houder is van een geldig Europees natio-naal rijbewijs maar dit is wel beperkt:

Rijbewijs zonder administratieve einddatum : De omwisseling is verplicht 2 jaar na de inschrijving in België (vroeger als de categorieën eerder vervallen).

Rijbewijs met een administratieve einddatum : De omwisseling in verplicht volgens de hierna volgende regels:

GROEP 1 : Voor de categorieën van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B1, B en B+E) is de omwisseling verplicht op de einddatum van de geldigheid, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs.

GROEP 2 : Voor de categorieën van Groep 2 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E) is de omwisseling verplicht 5 jaar na de datum van inschrijving in België of vroeger als de einddatum, vermeld op het Europees nationaal rijbewijs, geen 5 jaar meer is.

Internationaal rijbewijs (3 jaar geldig)

U moet zich persoonlijk aanmelden met uw identiteitskaart, uw rijbewijs en een recente foto met witte achtergrond.

Prijs: € 23,00

Niet-Europees rijbewijs

Eens u in België bent ingeschreven, mag u met dat rijbewijs niet meer rijden. U moet uw rijbewijs inruilen voor een Belgisch rijbewijs.

 • rijbewijs moet geldig zijn
 • rijbewijs moet in goede staat zijn
 • rijbewijs ontvangen hebben voor de 1ste inschrijving in België

Aanvraag:

 • 3 kopieën recto/verso van uw rijbewijs
 • 3 kopieën recto/verso van uw identiteitskaart
 • 1 vertaling van uw rijbewijs (beëdigd vertaler)

Wijze van aanvragen

Alle aanvragen moeten persoonlijk en met voorlegging van de identiteitskaart worden ingediend.
Geldigheid: 10 jaar.

Voorlopig rijbewijs (enkel geldig in België)

Voorlopig rijbewijs – 18 maanden (zonder begeleider)
 • geslaagd zijn voor het theoretisch rijexamen minder dan 3 jaar geleden
 • minimaal 18 jaar oud zijn
 • 20 uur praktische lessen hebben gevolgd (bekwaamheidsattest)
 • 1 foto met witte achtergrond (de foto van uw identiteitskaart kan worden overgenomen als het een recente foto is)
 • prijs: € 23,50
Voorlopig rijbewijs – 36 maanden (met begeleider)
 • geslaagd zijn voor het theoretisch rijexamen minder dan 3 jaar geleden
 • minimaal 17 jaar oud zijn
 • de begeleider moet houder zijn van een rijbewijs sinds minimaal 8 jaar en niet ontzet zijn geweest tijdens de laatste 3 jaar
 • 1 foto met witte achtergrond (de foto van uw identiteitskaart kan worden overgenomen als het een recente foto is)
 • prijs: € 23,50

Wachttijd: 1 week

Meer weten?
Dienst Bevolking
Tel.: 02/464 04 13

Openingsuren:

 • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
 • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
 • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur