Niet-europees rijbewijs – Omwisseling

Als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs dat is afgeleverd door een erkend niet-Europees land, mag u maximaal 185 dagen op de openbare weg rijden vanaf de datum van inschrijving in België.
Het kan echter zijn dat u uw niet-Europese rijbewijs moet omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

Voorwaarden :
U moet uw niet-Europese rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Ten minste 185 dagen in België ingeschreven zijn
 • Wonen op het grondgebied van de gemeente van Sint-Agatha-Berchem (hoofdverblijfplaats)
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs afgeleverd door een niet-Europees land erkend door België en verkregen voor uw inschrijving in België

Hier wordt enkel algemene informatie vermeld. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer u uw aanvraag indient. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe aanvragen ?
1. indiening aanvraag tot omwisseling  : dienst bevolking
Openingsuren :

 • ma – di – woe : 9u – 14u
 • do  : 9u – 14u en van 16u tot 19u  (enkel op afspraak)
 • Vrij : 8u – 13u

Afspraak nemen  :  https://irisbox.irisnet.be/irisbox/appointment?municipalityBk=BER
Uw aanvraag wordt naar de politie gestuurd voor analyse en goedkeuring.

2.Omwisseling : als u een positief antwoord krijgt van de politie, wordt u door de gemeente op de hoogte gebracht dat uw niet-Europese rijbewijs kan worden omgewisseld voor een Belgisch exemplaar. In dat geval gaat u als volgt te werk om uw rijbewijs te bestellen:

Aanvraag en afhaling : dienst bevolking
Openingsuren :

 • ma – di – woe : 9u – 14u
 • do  : 9u – 14u en van 16u tot 19u  (enkel op afspraak)
 • Vrij : 8u – 13u

Meer info ?

Vereiste documenten :

 • Identiteitskaart of verblijfstitel
 • Geldig origineel niet-EU-rijbewijs
 • 3 kopieën (R/V) van uw identiteitskaart / verblijfsvergunning
 • 3 kopieën (R/V) van uw vreemd rijbewijs
 • 1 vertaling door een erkende vertaler (+ 2 kopieën)

Tarief : 27 euro

Levertijd :
Aanvraag omwisseling : tussen1 à 3 maanden
Aanvraag rijbewijs : 1 week