Europees rijbewijs – Omwisseling en registratie

Als u in België woont en over een geldig rijbewijs beschikt afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie of gelijkgesteld, mag u op de openbare weg rijden.
Afhankelijk van uw situatie is het echter mogelijk dat u uw nationale rijbewijs moet registreren en/of omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

Voorwaarden :

 • Wonen op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem (hoofdverblijfplaats)
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie

moet uw Europese rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs in één van de volgende gevallen:

 • Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw rijbewijs
 • Als u een geldig rijbewijs hebt zonder vervaldatum, dan hebt u na uw aankomst in België 2 jaar tijd om het om te wisselen
 • Als u een verkeersovertreding hebt begaan

moet uw Europese rijbewijs registreren in één van de volgende gevallen:

 • Als u uw Europese rijbewijs moet omwisselen voor een Belgisch rijbewijs
 • Als u wilt ingeschreven worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs
 • Als u een internationaal rijbewijs wilt behalen
 • Als u een rijverbod hebt en er een rijbewijs op proef moet worden afgeleverd

Dit is slechts algemene informatie. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer u uw aanvraag indient bij de Stadsdiensten. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe aanvragen ?
1.De registratie- en/of omwisselingsaanvraag indienen: dienst bevolking
Openingsuren :

 • ma – di – woe : 9u – 14u
 • do  : 9u – 14u en van 16u tot 19u  (enkel op afspraak)
 • Vrij : 8u – 13u

Afspraak nemen  :  https://irisbox.irisnet.be/irisbox/appointment?municipalityBk=BER
Uw registratie- en/of omwisselingsaanvraag wordt naar de FOD Mobiliteit gestuurd voor analyse en goedkeuring.

2. Daarna gebeurt het volgende :
– omwisseling : na positief antwoord van de FOD Mobiliteit, mag u uw Europees rijbewijs omwisselen naar een belgisch rijbewijs.
– Registratie : na goedkeuring van de FOD Mobiliteit, wordt uw Europees rijbewijs registreerd.

Meer info ?

Vereiste documenten :

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Geldig Europees rijbewijs of bewijs van verlies of diefstal afgeleverd door de Belgische of buitenlandse politie

Tarief :
Omwisseling: 27 euros om uw belgisch rijbewijs te bestellen
registratie : gratis

Levertijd : Omwisseling of registratie : 1 week

Meer info ?