Belgisch rijbewijs – Definitief

Met een rijbewijs mag u een motorvoertuig op de openbare weg gebruiken.
Sinds 2013 is het papieren model vervangen door het rijbewijs in bankkaartmodel, in overeenstemming met het model van de Europese Unie.
Er zijn verschillende categorieën rijbewijzen, afhankelijk van het type voertuig dat wordt bestuurd.
De geldigheid van een rijbewijs varieert volgens de categorie, maar de maximale periode is 10 jaar.
U moet uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum zelf een vernieuwing aanvragen.

Voorwaarden :
Voor een eerste aanvraag voor een definitief rijbewijs moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wonen op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem (hoofdverblijfplaats)
 • De minimumleeftijd hebben die vereist is volgens het model van het rijbewijs
 • Geen verval van het recht tot sturen hebben
 • Geslaagd zijn voor het theorie- en praktijkexamen

Om een verlopen rijbewijs te vernieuwen, een duplicaat te verkrijgen in geval van verlies of diefstal of een oud papieren model te vervangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wonen op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem
 • Geen verval van het recht tot sturen hebben

Hier wordt enkel algemene informatie vermeld. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer u uw aanvraag indient. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe aanvragen ?
Aanvraag en afhaling rijbewijs : dienst bevolking

Openingsuren :

 • ma – di – woe : 9u – 14u
 • do  : 9u – 14u en van 16u tot 19u  (enkel op afspraak)
 • Vrij : 8u – 13u

Afspraak nemen  :  https://irisbox.irisnet.be/irisbox/appointment?municipalityBk=BER

Meer info ?

Vereiste documenten :

 • Identiteitskaart of verblijfstitel
 • Oud voorlopig rijbewijs / rijbewijs dat bijna verlopen is / oud papieren rijbewijs dat vervangen moet worden
 • Indien van toepassing, een attest van diefstal van de politie.

Afhankelijk van het geval :

 • Aanvraagformulier afgegeven door het examencentrum als u geslaagd bent voor het praktische rijexamen en u uw eerste definitief rijbewijs wilt aanvragen
 • Attest van rijgeschikheid (medisch attest van groep 1 of groep 2
 • 1 recente pasfoto met een witte achtergrond, als u niet meer lijkt op de foto op uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Tarief : 27 euro

Levertijd : 1 week

Het rijbewijs moet binnen 90 dagen na de aanvraag worden afgehaald. Daarna wordt het vernietigd. Na vernietiging zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend tegen kosten.

Meer info ?