Berchem, een alsmaar groenere gemeente

In 2017 heeft Leefmilieu Brussel haar beleid inderdaad toegespitst op het thema “Natuur in de stad” en heeft ter zake verschillende projectoproepen in de steigers gezet. Onze  gemeente Sint-Agatha-Berchem, een van de meest groene van het Brussels Gewest, heeft zich voor die oproepen aangemeld en bevestigt op die manier haar wens om de kwaliteit van het beheer van haar groenruimten naar een nog hoger niveau te tillen. Naast hun bijdrage aan de biodiversiteit versterken die groene ontmoetingsplekken tevens de sociale cohesie, bevorderen ze het samenleven en maken ze het mogelijk om elkaar te vinden rond eenvoudige dingen. Ook de burgers participeren in die verschillende projecten. Iedereen kan zijn zegje doen maar kan en moet ook de daad bij het woord voegen. Waarom niet, bijvoorbeeld, met de buren de koppen bij elkaar steken om de ruimte binnen huizenblokken in te richten met verschillende fruitbomen die aan de gemeenschap ten goede komen? Of concreet de terugkeer naar de natuur vaste vorm te geven door deel te nemen aan een van de gemeenschappelijke moestuinen en boomgaarden die de gemeente rijk is. De door de Gemeenteraad goedgekeurde overeenkomsten staan voor meerdere projecten die in de komende maanden en jaren nog tot ontwikkeling moeten worden gebracht en waarover we jullie uiteraard op de hoogte houden.

➜ Aanleg van een wijkmoestuin, een gemeenschappelijke boomgaard en van een gemeenschappelijk buurtcomposteerpark (subsidie van 20.000 euro)

➜ Gedeeld beheer van binnenterreinen van huizenblokken (subsidie van 20.000 euro)

➜ Gedifferentieerd beheer van het Saint-Moulin park: vellen en heraanplanten van bomen, plaatsen van nestkastjes en meubilair, bloemenborders en bloemenweiden (subsidie van
15.000 euro)

➜ Onderzoek naar de aanleg van het Kweepereboombeekje: herintegratie van het water in de stad voor een beter overstromingsbeheer (subsidie van 40.000 euro)

➜ Uitwerken van een online gift/lendingplatform (subsidie van 22.500 euro)

Naast die vijf overeenkomsten heeft de Gemeenteraad zich tevens uitgesproken ten gunste van gewestelijke raamcontracten in het vlak van milieu. Die hebben onder meer betrekking op het ter beschikking stellen van zonnepanelen (Solar Click programma) op de daken van bepaalde overheidsgebouwen, het ter beschikking stellen door Sibelga van een energieboekhoudservice, het toetreden tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de aankoop van energie en het begeleiden van de lokale overheden met het oog op het promoten van maatregelen in het vlak van energie-efficiency. Tot slot herinneren we eraan dat je bij het gemeentebestuur terechtkunt voor verschillende milieupremies.

Het gaat daarbij meer bepaald om:

➜ een premie voor de aankoop van een compostvat (50% van de aankoop, met een maximum van 50 euro);

➜ een premie voor de installatie of renovatie van een regenwatertanksysteem (max. 25%, met een maximum van 250 euro per installatie);

➜ een premie ter bevordering van het gebruik van een installatie om het energieverbruik te drukken (max. 50%, met een maximum van 250 euro).

Meer weten over de permies ?