Resultaten van de enquête rond de tests met betrekking tot het wijzigen van het Verkeersplan

Zoals aangekondigd bij het invoeren van het gewijzigde verkeersplan werd in november 2016 (zie BN 140) de gehele bevolking bevraagd over de gewijzigde verkeerssituatie. Er werden 650 antwoorden geregistreerd. Hierna een overzicht van de resultaten per wijk:

Uitgedrukt in cijfers Gisseleire Versé / De Meersman / De Neuter Gebroeders Becqué / de Selliers de Moranville Pauwels – Sextant
Uitermate positief 134  75  47
Positief  13  82  50
Geen mening  27 437 473
Negatief  38  19  45
Zeer negatief 438  37  35
Totaal 650 650 650

In percentage (exclusief “Geen mening”) Gisseleire Versé / De Meersman / De Neuter Gebroeders Becqué / de Selliers de Moranville Pauwels – Sextant
Uitermate positief 22% 35% 27%
Positief   2% 39% 28%
Negatief   6%   9% 25%
Zeer negatief 70% 17% 20%
Totaal 100% 100% 100%

Wat betreft de aanpassingen voor de wijk “Gisseleire Versé – De Meersman – De Neuter” was het aantal negatieve adviezen overweldigend. Uit de kwalitatieve analyse van de antwoorden komt naar voren dat het verzet zich voornamelijk toespitst op de omwisseling van het eenrichtingsverkeer in de Gisseleire Versélaan. Hier wordt duidelijk gevraagd om terug te keren naar de oorspronkelijke inrichting. Het zijn alleen de bewoners langs de Gisseleire Versélaan die zich positief over de test uitspreken. Door alle overige respondenten wordt de Gisseleire Versélaan gewoon gezien als een van de weinige, enigszins handige verbindingen tussen het oostelijke en westelijke deel van de gemeente, maar zonder rekening te houden met de levenskwaliteit van de inwoners van de wijk.

De eerdere inrichting wordt dus bevestigd: doorlopend eenrichtingsverkeer van de Gentsesteenweg tot aan de Groot-Bijgaardenstraat. De test met het eenrichtingsverkeer voor de De Meersmanlaan en de De Neuterstraat worden als steekhoudend ervaren en blijven dus behouden. Één bijstelling toch wat betreft het eenrichtingsverkeer in de De Meersmanlaan met een doorlopend tracé (en niet omgekeerd zoals tijdens de proefperiode) tussen de Groot-Bijgaardenstraat richting Gisseleire Versélaan.

De tests in de andere wijken werden over het algemeen positief ervaren.

De afgelopen twintig jaar werd er in Sint-Agatha-Berchem heel wat uit de kast gehaald om het verkeersplan verder te ontwikkelen met als doel meer veiligheid en minder transitverkeer. Dankzij het principe waarbij de toegankelijkheid van de wijken via korte toegangslussen wordt georganiseerd, tellen we vandaag in Berchem 45 straten en lanen met eenrichtingsverkeer, tegen 15 in 1997. Zonder al die interventies zou omwille van de groei van de bevolking (+30%) en de toename van de gemiddelde plaatsinneming van de voertuigen in de wijken van Berchem complete chaos heersen.

Ondanks onze initiatieven om het verkeer tussen de wijken te reguleren, moeten de gewestinstanties ook te werk gaan. Het GEN-project (officieel heet dat het S-aanbod), de overstapparking, de modale shift naar openbaar vervoer, … zijn stuk voor stuk essentieel voor een gemeente zoals Sint-Agatha-Berchem, aan de poorten van de stad. Maar, ook wij moeten onze gewoontes op het gebied van mobiliteit aanpassen en meer een beroep doen op de aangereikte alternatieven zoals de stations voor autodelen, Villo! of nog, het openbaar vervoer. Enkel een gezamenlijke actie, ieder op zijn niveau, zal ons toelaten om oplossingen te vinden om de het verkeer te verlichten en te straten vrij te maken.