Parkeerovertredingen

We kunnen het niet genoeg herhalen: werken aan ‘samenleven’ is kapitaal. Dat houdt in dat we ons aan bepaalde regels moeten houden; parkeerregels zijn daar een goed voorbeeld van. Iedere inbreuk op de parkeerregels kan de veiligheid van anderen in het gedrang brengen. U, daarentegen, kan het een administratieve geldboete opleveren.

Hondenpoep

Onze dienst openbare werken onderstreept dat straatkolken (die het water naar de riolering afvoeren) verstopt raken als er hondenpoepzakjes in worden geworpen. Bij zware regenval of onweer kan het water daardoor niet wegstromen waardoor kelders van de huizen in de buurt kunnen onderlopen.

Ter herinnering: artikel 114 § 2 van het nieuwe Algemene Politiereglement stelt dat het baasje of de bewaker van het dier over minimaal twee zakjes of soortgelijke middelen moet beschikken om er de uitwerpselen van het dier mee te kunnen verwijderen. Wie de bepalingen van deze paragraaf overtreedt, wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximaal 140 euro.