Identiteitskaarten

Alle Belgische burgers moeten vanaf 12 jaar in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart. Het volstaat om de oproepingsbrief af te wachten, maar u mag ook altijd spontaan een aanvraag indienen.

U moet zich persoonlijk aanmelden aan de loketten van de dienst Bevolking (1 tot 4)  met uw oproepingsbrief en een recente foto (minder dan 6 maanden oud), van goede kwaliteit (portretfoto met witte achtergrond).

Voorschriften: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf

Ongeveer 3 weken na het ondertekenen van het basisdocument, zal u thuis een persoonlijke omslag krijgen met uw PUK- en uw PIN-code. Deze codes dienen om de elektronische handtekening op uw kaart te valideren. U mag deze codes vooral niet verliezen. Zij moeten bewaard worden om latere verrichtingen uit te voeren zoals een adresverandering.

PIN- of PUK-code kwijt?

Indien u uw codes vergeten bent, of verloren hebt, kunt u er nieuwe aanvragen ofwel via internet op het adres www.ibz.rrn.fgov.be, ofwel in de gemeente. Let op, sinds 1 januari 2011 is de bestelling van nieuwe codes betalend (€ 6,00). Eenmaal de aanvraag ingediend, worden de codes naar het gemeentebestuur verzonden. U mag ze na 10 dagen komen afhalen.

Wat bij verlies of diefstal?

Bij verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart moet u zich tot de politie wenden. Zij doen het nodige om uw elektronische handtekening op te schorten en sturen eveneens een kopie van uw aangifte door naar de dienst Bevolking. De dienst Bevolking zal uw dossier verder behandelen.

Bel onmiddellijk DOC STOP +800 21 23 21 23 (of +32 2 518 21 23) om uw kaart te blokkeren.

Vanaf 01/06/2018, zal een identiteitskaart in geval van verlies, diefstal of vernietiging, onmiddelijk definitief geannuleerd worden. Er zal dan meteen een nieuwe identiteitskaart moeten worden besteld op de dienst Bevolking”

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Nationaal Register www.ibz.rrn.fgov.be.

Prijs: € 25.10

Elektronische identiteitskaart voor een kind van Belgische nationaliteit, jonger dan 12 jaar (Kids-ID)

Ter herinnering: elk kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een KIDS-ID om binnen de Europese Unie te kunnen reizen.

De geldigheidsduur van een KIDS-ID is 3 jaar.

Wat is de procedure?

De aanvraag gebeurt door de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind.

  • het kind MOET aanwezig zijn bij de aanvraag.
  • de aanvraag van een KIDS-ID gebeurt met een identiteitsfoto in kleur tegen een witte achtergrond.

Prijs: € 7.70

Belangrijk! De normale termijn van afgifte bedraagt 2 tot 3 weken.

Prijs elektronische identiteitskaart bij dringende procedure:

Elektronische identiteitskaart voor Belgen, ouder dan 12 jaar:

– Tarief “Dringend” (1 werkdag): € 122.40
– Tarief “Zeer Dringend” (1 dag via NR): €  159.30

Elektronische identiteitskaarten voor een Belgisch kind, jonger dan 12 jaar :

– Tarief “Dringend” (1 werkdag): € 105
– Tarief “Zeer Dringend” (1 dag via NR): € 141.90

Onder bepaalde voorwaarden (neem daarover contact met ons op), kan een voorlopig identiteitsbewijs worden afgeleverd.

Opmerking: Voor reizen buiten de EU is het raadzaam om u te informeren over de door het land van bestemming gestelde vereisten.

Meer weten?
Dienst Bevolking
Tel.: 02/464 04 13

Openingsuren:

  • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur