Geboorten

De aangifte geschiedt in de gemeente waar het kind werd geboren binnen een periode van twee weken na de geboorte.

De aangever (vader, moeder of enig ander persoon zoals dokter, vroedvrouw, directie van de kraamkliniek) moet volgende documenten voorleggen:

  • huwelijksboekje van de ouders,
  • identiteitskaart van de ouders,
  • attest van de arts,
  • origineel afschrift van de prenatale erkenningsakte.

Documenten die aan de declarant worden afgeleverd:

  • geboortebewijs om het kraamgeld te verkrijgen,
  • attest om de zwangerschapsvergoeding en/of de rustvergoeding na bevalling te verkrijgen,
  • een bericht betreffende de vaccinatie tegen poliomyelitis.

Per geboorte mag er slechts 1 exemplaar van de attesten worden afgeleverd.

Zelfs bij verlies van het origineel kan geen duplicaat worden afgeleverd.

Meer weten?
Dienst BurgerlijkeStand
Tel.: 02/464 04 14

Openingsuren:

  • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur