De Adviesraden

De Adviesraad voor Senioren

Deze Adviesraad overkoepelt verschillende seniorenverenigingen, organiseert talrijke activiteiten en onderzoekt elke kwestie i.v.m. de seniorenproblematiek.

Inlichtingen:
Sébastien Gysen – Kabinet van de Burgemeester – 02/464 04 82
Maud Vanderkerken – Seniorendienst – 02/464 04 86

Ledenlijst (.pdf)

 

Adviesraad voor het beleid betreffende personen met een handicap

Er wordt een Adviesraad voor het beleid betreffende personen met een handicap opgesteld door de Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem met als doel:

  • een advies te kunnen verlenen aan de gemeentelijke autoriteiten, hetzij op aanvraag van de Gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij op eigen initiatief, betreffende problemen of vragen over het beleid betreffende personen met een handicap in Sint-Agatha-Berchem teneinde hun autonomie en levenskwaliteit te verbeteren,
  • een overlegplatform en een samenwerking met de verenigingen, de instellingen en alle betrokken organisaties en diensten in te richten die betrokken zijn bij de problematiek van het beleid betreffende personen met een handicap,
  • helpen bij de informatieverstrekking aan de bevolking over personen met een handicap.

Ledenlijst (.pdf)

 

De Raad voor het Leefmilieu en de Kwaliteit van het Leven

De Raad verenigt de verschillende politieke fracties van de Gemeenteraad, de verschillende verenigingen tot bescherming van het milieu, evenals de afgevaardigden van de wijkcomités.

Secretariaat van de Raad: Sandrine Dutillieu – 02/464 04 54

U kunt ook contact opnemen met het Huis van Participatie & Burgerschap voor alle bijkomende inlichtingen.

Het Huis van Participatie & Burgerschap – Gentsesteenweg 1228

Openingsuren:
Maandag & dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur
Donderdag van 14.00 tot 19.00 uur

Delphine GILAIN
02/463 03 30 – Fax: 02/563 09 04
E-mail: dgilain@berchem.brussels

 

Het Adviesorgaan voor Nederlandstalige Cultuur

Deze adviesraad assisteert het gemeentebestuur in alle Nederlandstalige culturele materies. Meer informatie over haar werking is te verkrijgen via de cultuurbeleidscoördinator: Marc Bultereys – 02/468 02 15

 

De Preventieraad

Inlichtingen: Preventiedienst – Sophie Bastiaens – 02/465 99 15

 

Adviesraad voor Sport

Het betreft een orgaan dat werd in het leven geroepen door de Gemeenteraad en heeft als taak:

  • het uitbrengen van advies over problemen en vragen rond sport in de gemeente,
  • het samenwerken met verenigingen en andere organisaties met het oog op het bevorderen van sport in het algemeen,
  • het ondersteunen van sporthappenings,
  • het verlenen van advies met betrekking tot de verspreiding van informatie over sport aan de inwoners van de gemeente.

Ledenlijst (.pdf)