Adoptie

Een adoptieprocedure kan bijzonder ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat u vooraf de nodige informatie inwint en dat u voldoende gemotiveerd bent om een kind te adopteren. Het belang en de rechten van het kind komen altijd op de eerste plaats.

Er zijn verschillende soorten van adoptie mogelijk:
  • U kunt in België of in het buitenland adopteren,
  • U kunt minderjarigen of meerderjarigen adopteren,
  • U kunt werken via een erkende adoptiedienst of met de omkadering van de bevoegde gemeenschap,
  • U kunt de kinderen van uw partner adopteren.

Voor al deze adoptiemogelijkheden gelden er verschillende regels en procedures, en verschillende tarieven.

Adressen en websites:

Internationale adoptie (FOD Justitie):
www.just.fgov.be/adoptie

Centrale Autoriteit voor adoptie van de Vlaamse Gemeenschap
www.kindengezin.be

Meer Weten?
Dienst Burgerlijke Stand
Tel.: 02/464 04 14

Openingsuren:

  • maandag, dinsdag, woensdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • donderdag van 09.00 tot 14.00 uur en (enkel na afspraak) van 16.00 tot 19.00 uur
  • vrijdag van 08.00 tot 13.00 uur