Internationaal rijbewijs

Voordat u naar een land buiten de Europese Unie reist, moet u eerst controleren of dat land uw nationale Belgische of Europese rijbewijs erkent. Als dat niet het geval is, moet u een internationaal rijbewijs aanvragen om op de openbare weg te mogen rijden.
Bij het internationale rijbewijs hoort altijd het geldige nationale rijbewijs.
De geldigheidsduur van het internationale rijbewijs is gekoppeld aan de geldigheidsduur van uw nationale rijbewijs, met een maximum van 3 jaar.

Voorwaarden :

 • Wonen op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem (hoofdverblijfplaats)
 • In het bezit zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
 • Als u in het bezit bent van een Europees rijbewijs, moet dat vooraf worden geregistreerd om een internationaal rijbewijs te kunnen krijgen
 • Geen verval van het recht tot sturen hebben

Dit is slechts algemene informatie. Elke aanvraag wordt afzonderlijk geanalyseerd als deze wordt ingediend.     Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Hoe aanvragen ?
Dienst bevolking  :
Openingsuren :

 • ma – di – woe : 9u – 14u
 • do  : 9u – 14u en van 16u tot 19u  (enkel op afspraak)
 • Vrij : 8u – 13u

Meer info ?

Vereiste documenten :

 • Identiteitskaart of verblijfstitel
 • Geldig origineel Belgisch of Europees rijbewijs
 • Het oude internationale rijbewijs, indien van toepassing, of een bewijs van verlies of diefstal. In geval van diefstal is het verplicht om aangifte te doen bij de politie.
 • 1 recente pasfoto op witte achtergrond die voldoet aan de Externe site ICAO-normen, niet ouder dan 6 maanden

Tarief : 23 euro

Levertijd : 1 week

Meer info ? https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen