Gemeenteraad van 29 april 2009

  • Dagorde
  • Schriftelijk antwoord op de vragen door M. Ghilbert (gemeentelijke appartementen)
  • Notulen.