Groene wandeling

Een groene oase om te (her)ontdekken!

In februari 2018 rondde Leefmilieu Brussel de verlenging en renovatie van de groene wandeling in de beschermde site Kattebroek af tot aan de Dilbeekstraat.
Bij de inrichtingswerken werd rekening gehouden met het erfgoedkarakter van deze bijzonder opmerkelijke beschermde site. Zo werd het riet- en vochtige grasland, dat in de toekomst op extensieve wijze zal worden beheerd, gevrijwaard.

Dit najaar volgen er nieuwe aanplantingen.
Het parcours is voortaan volledig toegankelijk en staat dus open voor alle wandelaars; met inbegrip van bezoekers met een kinderwagen en personen met beperkte mobiliteit.
Wat let je dus nog om er eerlang een frisse neus te gaan halen.

Meer weten of een kaart van de groene wandeling in Brussel downloaden? Surf naar: leefmilieu.brussels