Belastingen, premies & retributies

Premies

Sinds 1 oktober 2020 worden de premies niet meer in euro’s maar in commerciële cheques van hetzelfde bedrag betaald.  Deze bonnen worden uitgegeven in het netwerk van lokale retailers in Berchem.  Om van deze vouchers te kunnen profiteren, kunt u zich inschrijven op het online platform www.chequescommerces1082.be. U kunt de verklarende map hier (in uitvoering) downloaden.

Meer info ? Dienst handel : btinsy@berchem.brussels

Lijst van de premies :

Algemeen reglementen

Gemeentebelastingen

Anvullende gemeentebelastingen

  • Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen reglement (.pdf)
  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing reglement (.pdf)
  • Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies reglement (.pdf)

Retributies

NB : Andere reglementen zijn in “Reglementen/De Gemeenteraad” beschikbaar