Belastingen, premies & retributies

Algemeen reglementen

Gemeentebelastingen

 

Anvullende gemeentebelastingen

 • Aanvullende gemeentebelasting op de belasting der natuurlijke personen reglement (.pdf)
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing reglement (.pdf)
 • Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies reglement (.pdf)

Retributies

 • Retributie op de grafconcessies
 • Retributie op het gebruik van wachtkelders en op het openen van grafkelders
 • Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken of verklaringen van wettelijke samenwoning vrij aangevraagd door particulieren
 • Retributie voor technische diensten
 • Retributie voor administratieve prestaties
 • Retributie voor de buitenschoolse opvang binnen de gemeentelijke scholen
 • Retributie betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie
 • Retributie met betrekking tot het gemeentelijk parkeerbeleid reglement (.pdf)

Premies

 • Premie voor de aankoop van een composteringsvat
 • Premie als starter inzake zelfstandige arbeid
 • Premie voor de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning
 • Premie ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak
 • Premie voor de installatie of renovatie van een regenwatertanksysteem
 • Premie ter aanmoediging van het gebruik van installaties met de daling van het energieverbruik als doel
 • Premie voor de renovatie en verfraaiing van de terrassen en winkelpuien van de gelijkvloerse handelszaken
 • Premie voor de aankoop van een fiets of van een elektrische step
 • Premie voor het steriliseren van huiskatten
 • Premie identificatie van huiskatten

 

 

NB : Andere reglementen zijn in “Reglementen/De Gemeenteraad” beschikbaar